Kredyt konsumencki – typ kredytu, którego zasady są regulowane specjalną ustawą. Gwarantuje kredytobiorcom rozmaite przywileje, np. czas na odstąpienie od umowy. Wysokość takiego kredytu zamyka się w granicach 500-80000 złotych. Kredyt nie może być przeznaczany na budowę domu lub cele związane z działalnością gospodarczą.

Kredyty konsumenckie w Polsce regulowane są przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Ustawa ta reguluje prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi.

Definicja ustawowa pod pojęciem kredytu konsumenckiego obejmuje kilka form prawnych umów:

  • pożyczki,
  • kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
  • odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeśli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem,
  • kredytu,
  • na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy,
  • spełnionego świadczenia,
  • kredytu odnawialnego.

Nie ma znaczenia, jakiego kredytu dotyczy umowa – czy jest to kredyt w rachunku bieżącym, kredyt gotówkowy, samochodowy, mieszkaniowy czy zadłużenie na karcie kredytowej. Przepisy stosuje się do wszelkiego typu kredytów przeznaczonych dla klientów indywidualnych, które spełniają powyższe kryteria kredytu konsumenckiego.

Umowa kredytu konsumenckiego powinna zostać zawarta na piśmie. Kredytodawca zobowiązany jest dostarczyć kredytobiorcy egzemplarz umowy.