Szukając najtańszego OC możemy zauważyć, że ceny oscylują w granicach kilkaset złotych. Jest to stosunkowo niska kwota, w porównaniu do kary, jaką możemy zapłacić. To ile ona wyniesie uzależnione jest od kilku czynników, które na to wpływają.

Czy kary za brak OC są nakładane przez Fundusz za wszystkie lata, w których nie posiadałem ważnego ubezpieczenia na swój samochód?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę w momencie, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody. Każdy zarejestrowany pojazd w RP musi je posiadać, niezależnie od tego, czy jest sprawny, używany. Na kierowców, którzy posiadają nieciągłość w płatności nakładane są sankcje przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Opłaty dotyczą tylko i wyłącznie roku kalendarzowego, w którym dokonano kontroli.