Instalacja odgromowa, czyli popularnie piorunochron to instalacja chroniąca obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań piorunowych. Stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym. W miejscu gdzie uderza piorun napięcie może sięgać kilkuset milinów woltów, a natężenie 250 tys. amperów, moc takiego wyładowania w jednej chwili potrafi wywołać pożar.

Czy ubezpieczając dom muszę mieć piorunochron?

Według przepisów prawa piorunochron należy koniecznie zamontować w budynkach o powierzchni przekraczającej 500 mkw. i o wysokości większej niż 15 metrów. Jednak myśląc o bezpieczeństwie powinniśmy kierować się nie tylko przepisami. Ubezpieczając dom nie jest weryfikowane czy budynek posiada piorunochron. W przypadku szkody spowodowanej bezpośrednim uderzeniem pioruna ubezpieczyciel będzie weryfikował czy projekt budynku uwzględniał instalację odgromową. Jeśli projekt uwzględniał instalację a my jej nie wykonaliśmy to towarzystwo ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania.