platforma komputerowa

Dzięki platformie klienci Gothaer TU otrzymają dostęp do wiedzy na temat tego, jak np. bronić się przed wyłudzeniami na tzw. polowanie na stłuczkę oraz zyskają w przyszłości korzystniejsze taryfowanie składek OC ppm. i AC.

 

Wymiana informacji oraz danych pomiędzy zakładami ubezpieczeń oraz służbami państwa łatwiej pomoże wykryć potencjalne nadużycia

 

 

Dzięki platformie towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne odpowiednie służby zyskają narzędzie prewencyjne do walki z nieuczciwymi klientami. Narzędzie na co dzień będzie pomagać w typowaniu roszczeń i wypłat odszkodowawczych, które mogłyby wzbudzać jakiekolwiek wątpliwości. Podstawą będzie analiza danych, które znajdują się w prowadzonej przez UFG bazie polis komunikacyjnych. Będą także informacje o wypłaconych odszkodowaniach, wzbogacone o dane z innych rejestrów. W efekcie klienci będą lepiej chronieni przed potencjalnymi skutkami wyłudzeń.

 

Hubert Grochowski, dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Gothaer TU komentuje: „Dzięki włożonemu wysiłkowi w stworzenie i implementację platformy tysiące klientów będzie mogło ustrzec się przed potencjalnymi wyłudzeniami odszkodowania oraz w konsekwencji zwyżką stawki za ubezpieczenie. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ dzięki dołączeniu do platformy będziemy mogli wprowadzić zupełnie nową jakość obsługi oraz zapewnić naszym klientom jeszcze lepsze wsparcie w ochronie ich interesów. Cieszę się, że mogliśmy jako jedni z pierwszych na rynku zintegrować nasze bazy z ogólnokrajowym systemem”.

 

Platforma będzie miała moduł, do którego dostęp będzie miał każdy obywatel

 

Dzięki narzędziu potencjalny klient będzie mógł też prosić aktualnego posiadacza auta o sprawdzenie przebiegu. Platforma oferuje również bazę wiedzy o zjawiskach przestępczości ubezpieczeniowej w formie podręcznika. Zawiera on zbiór opisanych zdarzeń, jakie mogą przytrafić się kierowcom, a mogą nosić znamiona przestępczości ubezpieczeniowej. Każdy może zasięgnąć informacji, co i jak robić, aby nie paść ofiarą oszustwa. W bazie wiedzy znajdują się rożne informacje informacje. Dotyczą one min.: wykorzystania polisy sprzedawcy samochodu do wyłudzenia odszkodowania, wymuszenia uznania winy, zgłaszania fikcyjnych szkód osobowych czy chociażby nielegalnego wykorzystania danych osobowych.

 

„Udostępnienie bazy wiedzy to jedna z form działań prewencyjnych w obszarze przestępczości ubezpieczeniowej. Edukacja i wzrost świadomości potencjalnych zagrożeń to bardzo ważne obszary działalności wszystkich zakładów ubezpieczeniowych. Innowacyjna platforma z pewnością przyczyni się do podniesienia zakresu informacji, jakie może uzyskać klient, oraz jego świadomości na temat potencjalnych zagrożeń” – podsumowuje Marek Dmytryk, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU.