W skład polisy mieszkaniowej wchodzi najczęściej pakiet home assistance, który zapewnia pomoc w wielu trudnych sytuacjach. Zazwyczaj z tego typu produktu korzystamy, gdy zepsuje się nam sprzęt i potrzebna jest jego naprawa. Czym dokładnie jest home assistance i w jakich jeszcze przypadkach zadziała? 

Home assistance – czym jest? 

Home assistance to produkt, który zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystania z wielu usług niezbędnych w mieszkaniu lub domu. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel bierze na siebie znalezienie odpowiedniego fachowca oraz pokrycie kosztów jego pracy – zamiast wypłacić odszkodowanie za powstałą szkodę, zobowiązuje się do jej usunięcia. Tego typu ochrona ubezpieczeniowa najczęściej jest już włączona w ubezpieczenie mieszkania lub domu, czasami tylko konieczna jest niewielka dopłata np. za szerszy zakres. 

Co wchodzi w zakres home assistance? 

Dostępne na rynku oferty home assistance najczęściej obejmują: 

 • zorganizowanie pomocy fachowca (m.in. hydraulika, ślusarza, szklarza), 
 • opłacenie transportu i usługi fachowca, 
 • organizację przeglądu technicznego, 
 • transport mienia ocalałego ze szkody we wskazane miejsce, 
 • przechowanie mienia ocalałego ze szkody, 
 • transport ubezpieczonego do mieszkania (jeżeli przebywał on poza nim, gdy doszło do powstania szkody), 
 • pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu lub mieszkaniu zastępczym. 

Pamiętajmy też, że home assistance, czyli ubezpieczenie mieszkania z opcją drobnych napraw, działa wyłącznie na terytorium naszego kraju. 

Home assistance –czy zadziała we wszystkich przypadkach? 

Warto podkreślić, że to, czy home assistance działa we wszystkich przypadkach, zależy wariantu ochrony. Wszelkie wyłączenia są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego tak ważne jest to, by się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. Najczęściej dotyczą one zdarzeń oraz sprawców szkody. Zazwyczaj ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek między innymi: 

 • umyślnego działania, 
 • następstw spożywania alkoholu lub środków odurzających, 
 • osuwania się gruntu pod wpływem działalności człowieka (w tym górnictwa), 
 • działań wojennych i zamieszek, 
 • czynnego udziału w aktach przemocy i terroryzmu, 
 • działania energii jądrowej i pola magnetycznego, 
 • zanieczyszczenia środowiska, 
 • działania programów komputerowych zaburzających pracę urządzenia, 
 • wadliwego wykonania instalacji, 
 • zaniedbania (np. utrzymywania wilgoci przez długi czas), 
 • dokonania nieprawidłowych modernizacji. 

Na ogół też towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, gdy szkoda jest efektem wydania aktu prawnego lub decyzji administracyjnej (np. został wydany nakaz rozbiórki nieruchomości). 

Źródło: Nationale-Nederlanden