Przed podjęciem decyzji odnośnie zakupu polisy ubezpieczeniowej zawsze powinniśmy wnikliwie zapoznać się z jej ogólnymi warunkami ubezpieczenia. To w tych zapisach znajdziemy najważniejsze informacje odnośnie umowy, dzięki czemu unikniemy nieporozumień w momencie szkody. Zatem na co zwrócić uwagę czytając OWU? Podpowiadamy poniżej.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, popularnie zwane OWU to dokument, w którym znajdziemy najważniejsze informacje odnośnie polisy. Zapisy te określają między innymi: prawa i obowiązki (zarówno ubezpieczanego, jak i ubezpieczyciela), zakres ochrony ubezpieczeniowej, ewentualne wyłączenia, sumę ubezpieczenia, zasady wypłaty świadczeń itd. Jednym słowem znajdziemy w nich wszystko to, co my, jako klienci powinniśmy wiedzieć o danym produkcie.

Dlatego tak ważne jest to, by z treścią tego dokumentu zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. Bowiem na tej podstawie będziemy mogli nie tylko ocenić atrakcyjność oferty, ale też porównamy ją z innymi dostępnymi opcjami. Dzięki temu unikniemy też rozczarowań i dodatkowych kosztów w przyszłości.

Jak czytać OWU?

Chyba każdy z nas, kto chociaż raz zawierał umowę ubezpieczenia domu mógł się zorientować, że OWU to wielostronicowy dokument, który zawiera fachowe słownictwo i długie, złożone zdania. Niestety zdarza się, że ich prawidłowe zrozumienie przysparza nam trochę trudności. Oczywiście coraz częściej ubezpieczyciele starają się przedstawić nam warunki ubezpieczenia w sposób jasny i przystępny, tak byśmy mogli sprawnie sprawdzić czy zakres polisy jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Ale jak przejrzeć wiele stron dokumentu i znaleźć w nim najważniejsze informacje?

Po pierwsze musimy sprawdzić zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zazwyczaj decydując się na zakup jakiejkolwiek polisy chcemy zabezpieczyć się przed określonymi ryzykami np. włamaniem czy pożarem. Dlatego zawsze powinniśmy sprawdzić czy ubezpieczenie, którego zakup rozważamy, rzeczywiście zapewnia nam wsparcie w tego typu sytuacjach.

Po drugie musimy zweryfikować okres obowiązywania umowy

Kupując polisę musimy być świadomi tego, od kiedy i do kiedy jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową. Kwestia ta jest ważna szczególnie wówczas, gdy decydujemy się na zakup nie tylko podstawowego ubezpieczenia, ale też dodatkowych pakietów. Bowiem poszczególne rozszerzenia podstawowej umowy wcale nie muszą wygasać w tym samym czasie.

Po trzecie upewnijmy się, jaki jest czas trwania odpowiedzialności

Może dojść do sytuacji, w której nie opłacimy składki ubezpieczeniowej w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. Dlatego powinniśmy sprawdzić, jak w takim momencie zachowa się towarzystwo ubezpieczeniowe i czy nadal będziemy objęci ochroną ubezpieczeniową.

Po czwarte przeanalizujmy zapisy dotyczące sumy ubezpieczenia i składki

Każda polisa ubezpieczeniowa powinna gwarantować nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu obowiązkowo musimy zwrócić uwagę na zapisy, które dotyczą sumy ubezpieczenia, wysokości świadczeń dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych oraz warunki ich wypłaty. W tej części OWU powinny także znajdować się informacje na temat wysokości składki i częstotliwości jej opłacania – z tym również wnikliwie się zapoznajmy.

Po piąte zapoznajmy się z wyłączeniami odpowiedzialności

Jeśli zapoznaliśmy się już z zakresem danego ubezpieczenia i wiemy, na jakiej wysokości świadczenie możemy liczyć w przypadku wystąpienia poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych, w kolejnym kroku powinniśmy zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W zapisach tych znajdziemy szczegółowo opisane sytuacje, w których świadczenie nie zostanie nam wypłacone.

Po szóste zwróćmy uwagę na kwestie formalne

Integralną częścią OWU są również zapisy dotyczące formalności. Wynika to z tego, że razie zajścia jakiegoś zdarzenia ubezpieczeniowego musimy wiedzieć, jakie dokumenty i w jakim terminie musimy przedstawić ubezpieczycielowi. Informacje zawarte w tej części mogą okazać się nam potrzebne, np. gdy będziemy chcieli wypowiedzieć polisę. To tam sprawdzimy, kiedy i jak będziemy mogli tego dokonać.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – co jeszcze warto o nich wiedzieć?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ubezpieczyciel zwraca się bezpośrednio do nas, dzięki czemu wzajemna komunikacja jest znacznie ułatwiona. W OWU znajdziemy także najważniejsze informacje takie jak: zasady zawarcia umowy ubezpieczeniowej, obowiązki ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela, definicje ważnych pojęć oraz dokładny zakres ubezpieczenia.
Pamiętajmy o tym, że mimo tego, że do zakupu ubezpieczenia często zmusza nas konieczność np. kredyt hipoteczny to wybór przypadkowej polisy mija się z celem. Dlatego tak ważne jest to, by nie zawsze sugerować się tylko ceną, ale też i zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W tym pomoże nam szczegółowe zapoznanie się z OWU. W ten sposób będziemy mogli zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich.

Źródło: Nationale-Nederlandenlne warunki ubezpieczenia?