Portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego uruchomiono nieco ponad dwa miesiące temu. Jak podaje UFG dotychczas konto na nim założyło już 1500 przedsiębiorców z całej Polski. Co oznacza, że co trzeci przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne posiada konto na portalu, za pomocą którego od niedawna można złożyć także wniosek o zwrot składki wpłaconej do TFG.

Portal TFG z nową funkcjonalnością

Sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, że portal zyskał nową funkcjonalność, która pozwala przedsiębiorcom na zdalny kontakt z Funduszem w sprawie zwrotu wpłaconej składki. Rozprzestrzenianie się koronawirusa sprawiło, że wiele umów o udział w imprezie turystycznej zostało rozwiązanych ze względu na epidemię Covid-19 a przedsiębiorcy musieli zwrócić klientom 100% dokonanych przez nich wpłat. W efekcie tego przedsiębiorcy mają możliwość wystąpienia o zwrot składek wpłaconych do TFG.  Dotychczas wnioski te można było składać w postaci tradycyjnej, czyli korespondencji papierowej albo drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. Od teraz zainteresowani mają możliwość złożenia wniosków o zwrot wpłaconej składki poprzez nowy portal TFG.

Jak wygląda zwrot składek na TFG?

Wprowadzenie podpisu elektronicznego na portalu TFG umożliwia sprawnie odzyskać składki wpłacone z tytułu odwołanych imprez. Wniosek należy utworzyć w kategorii korespondencji „Zwrot składek na TFG”, dołączyć wymagane załączniki oraz złożyć podpis profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Warto jednak pamiętać o tym, że zwrot składki nie odbywa się automatycznie. Konieczne jest wykazanie kwoty, która ma podlegać zwrotowi oraz do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

  • potwierdzenie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,
  • oświadczenie organizatora turystyki dotyczące dat skutecznego rozwiązania umów,
  • deklarację, o ile nie została już wcześniej złożona,
  • wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.

Więcej szczegółowych informacji na temat wniosku o zwrot składki można uzyskać na portalu TFG pod odnośnikiem https://tfg.ufg.pl/.

Jak zapowiadają przedstawiciele Funduszu nowy portal TFG nadal będzie się rozwijał tak, by zwiększać kolejne obszary funkcjonowania. Ma to usprawnić kontakt z przedsiębiorcami i dać im możliwość sprawnego załatwienia wielu spraw.

Źródło: UFG