Ubezpieczenie – obowiązek, który polega na dokonaniu świadczenia na rzecz osoby ubezpieczonej przez ubezpieczyciela.

Świadczenie ma zostać dokonane, gdy zaistnieją zdarzenia opisane w umowie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel wywiązuje się z umowy wypłacając osobie poszkodowanej kwotę pieniężną oszacowaną na podstawie sumy ubezpieczenia i szkód jakie odniósł poszkodowany lub wykonując opisane w umowie świadczenia. Prawo jasno przewiduje, które ubezpieczenie jest obowiązkowe i dobrowolne.