Rozliczenie sprzedaży to jeden z najważniejszych aspektów działalności ubezpieczeniowej. W większości multiagencji proces ten nadal odbywa się w sposób tradycyjny. Jednak wielkość realizowanej sprzedaży generuje konieczność wprowadzenia usprawnień. Jak można to zrobić? 

Rozliczenie sprzedaży – kluczowy aspekt działalności ubezpieczeniowej 

Procesy rozliczeniowe pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a agentami ubezpieczeniowymi bywają wymagające – i to nie tylko pod względem ilościowym, ale też i jakościowym. Niestety w wielu przypadkach ryzyko błędu pojawia się zarówno po stronie agencji ubezpieczeniowych, jak ubezpieczycieli. Takie sytuacje generują problemy i przedłużają cały proces rozliczeń. A jak wiadomo prawidłowe i terminowe wykonanie tej czynności ma kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, bowiem wpływa na ostateczną wysokość wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego. Czy zatem zrobić, by zamknięcie miesiąca przebiegało sprawnie i to bez konieczności dodatkowego angażowania pracowników? Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że proces rozliczeń można nie tylko znacznie usprawnić, ale też przenieść jego ciężar na inny podmiot korzystając z usługi rozliczeniowej. 

Jak usprawnić proces rozliczeń? 

Comiesięczne czynności związane z rozliczaniem pracowników, OFWCA czy całej agencji ubezpieczeniowej są bardzo czasochłonne. W większości dużych multiagencji za proces ten odpowiadają specjalnie zatrudnieni w tym celu pracownicy. Ale rozliczenia mogą wyglądać inaczej. Na rynku znajdziemy wiele narzędzi usprawniających ten proces. Jednym z nich jest program dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent i to na jego przykładzie przyjrzymy się bliżej temu, jak krok po kroku wygląda usługa rozliczeniowa. Na początku warto wyjaśnić, że przeniesienie procesu rozliczeń na inny podmiot rozpoczyna się od podpisania umowy oraz umowy powierzenia (umowy PPDO) i podpowierzenia danych osobowych. Dopiero w kolejnym kroku ustala się takie istotne kwestie jak: 

  • struktura dla danej agencji ubezpieczeniowej – wprowadzane są dane pracowników, podmioty i OFWCA; 
  • sposób rozliczeń – w oparciu o plany prowizyjne, reguły stałoprocentowe lub segmentację; 
  • termin do którego ma zostać zakończone rozliczenie. 

Istotne jest to, że wybierając plany prowizyjne wprowadzany jest plan główny każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego a następnie plany dla podmiotu lub pracowników. Oryginalne pliki prowizyjne przekazywane są przez agenta według określonego harmonogramu i to na podstawie tych danych rozliczane są multiagencje. Po wgraniu, rozczytaniu i sprawdzeniu wszystkich parametrów generowany jest raport nieprawidłowości, a dopiero następnie raport rozliczeniowy. Warto zauważyć, że dla każdego z pracowników można stworzyć osobno dedykowany plik Excel. W rezultacie powstają kluczowe (dla właściciela multiagencji) elementy rozliczenia sprzedażowego.

Usługa rozliczeniowa agencji ubezpieczeniowej 

Jak widać pierwszym ważnym krokiem w usprawnieniu procesu rozliczeń jest ustalenie konkretnych zasad i reguł oraz przekazanie specjalistom plików prowizyjnych. Co więcej, w przypadku multiagencji korzystających z aplikacji SuperAgent wszyscy pracownicy, OFWCA mogą zarejestrować polisy, w taki sposób, by dopisane były osoby doprowadzające, czyli takie którym zostanie wypłacona prowizja za daną polisę. I to niezależnie od tego, że z pliku prowizyjnego TU wynika, że ta konkretna polisa została wystawiona na loginie kogoś innego. 

Niewątpliwie usługa rozliczeniowa agencji ubezpieczeniowej może być niezawodnym rozwiązaniem w przypadku małych, średnich jak i dużych multiagencji. Firmy oferujące tego typu rozwiązania gwarantują bezpieczny, skuteczny, terminowy i poprawny proces rozliczeń. Dzięki czemu każdy agent ubezpieczeniowy może nie tylko usprawnić swoje operacje rozliczeniowe, ale także zyska pewność, że otrzyma na czas właściwe wynagrodzenie prowizyjne. W dzisiejszych czasach warto skoncentrować się na rozwijaniu działalności ubezpieczeniowej, a skorzystanie z dostępnych na rynku rozwiązań z pewnością ułatwia to zadanie. 

Artykuł sponsorowany