Posiadacze zarejestrowanych w naszym kraju pojazdów mechanicznych zobowiązani są do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taka umowa zawierana jest zwykle na okres 12 miesięcy. Zdarza się jednak, że czasami stajemy w obliczu konieczności weryfikacji ważności polisy OC. Jak zatem sprawdzić ubezpieczenie pojazdu i jakie dane są nam do tego potrzebne? 

Ubezpieczenie OC pojazdu – jak sprawdzić ważność polisy? 

Najłatwiejszym sposobem na to, by sprawdzić to czy dana polisa OC jest aktualna jest sięgnięcie po umowę. Dokument ten otrzymujemy zazwyczaj po opłaceniu składki i to na nim znajdziemy dane pojazdu oraz okres rozpoczęcia i zakończenia ochrony. Zatem sprawdzenie aktualności własnej polisy wymaga jedynie jej odszukania i weryfikacji dat umieszczonych na dokumencie. Co istotne, brak papierowej wersji ubezpieczenia, nie oznacza jeszcze braku ważności polisy OC. Umowa może mieć, bowiem postać cyfrową. I o ile kilka lat temu podczas kontroli drogowej czy w przypadku kolizji należało okazać ważny druk polisy ubezpieczeniowej OC i dowód rejestracyjny pojazdu to aktualnie w naszym kraju nie ma takiej konieczności. 

Ważność polisy OC możemy także sprawdzić za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wejść na stronę internetową ufg.pl i z górnego menu wybrać „Baza OC i AC”, a następnie opcję „Identyfikacja umowy OC na dzień”. Jednak by dokonać takiej weryfikacji, musimy posiadać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu. Właśnie te dane te podaje się w systemie UFG. Musimy też określić, na jaki dzień chcemy zweryfikować OC, i wybrać kraj, na którego terytorium jest auto lub doszło do kolizji. Po kliknięciu przycisku „Dalej” otrzymamy informację o tym, czy pojazd ma ważne OC. By sprawdzić aktualność umowy możemy także skorzystać z bazy danych rządowego serwisu historiapojazdu.gov.pl. Z tej strony możemy uzyskać pożądane informacje, także takie jak rzeczywisty przebieg pojazdu i kiedy przeprowadzane były badania techniczne auta. Jednak, by sprawdzić w ten sposób ważność polisy OC, musimy znać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji pojazdu. Jest to, więc dużo bardziej skomplikowane niż sprawdzenie polisy na podstawie numeru rejestracyjnego. 

Sprawca szkody bez ważnej polisy OC – co zrobić? 

Niekiedy zdarza się, że sprawca kolizji lub wypadku nie ma aktualnej polisy OC dla swojego samochodu. Co zrobić, jeśli w takim przypadku jesteśmy osobą poszkodowaną? Wówczas najlepiej wezwać na miejsce zdarzenia policję. Co istotne, brak OC u sprawcy kolizji nie oznacza, że musimy z własnej kieszeni pokryć koszty likwidacji szkód. Zdarzenie powinniśmy zgłosić do dowolnego ubezpieczyciela, który następnie przekaże dokumentację sprawy do UFG. Istotne jest to, że UFG ma prawo, na drodze regresu ubezpieczeniowego żądać od nieubezpieczonego sprawcy zdarzenia pokrycia wszelkich poniesionych kosztów, a te mogą być wysokie. 

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC 

Jak wiadomo brak ubezpieczenia OC wiąże się z koniecznością uiszczenia karnej opłaty nałożonej przez UFG. Jednak to nie jedyne konsekwencje jazdy bez OC – nawet z pozoru niegroźna kolizja może spowodować, że osoba, która nie ubezpieczyła swojego auta w ramach OC, będzie obciążona przez UFG wysokimi opłatami. A jeśli w efekcie wypadku doszło do szkód osobowych obciążenie finansowe będzie jeszcze większe. Rekordziści, którzy z różnych powodów nie wykupili w porę ubezpieczenia i spowodowali wypadek, muszą zwracać kwoty przekraczające łącznie milion złotych. 

Źródło: UNIQA