Budowa domu jednorodzinnego to inwestycja, która wiąże się z ogromnymi wydatkami. Dodatkowo już w początkowych etapach prac może dość do wielu nieprzewidzianych sytuacji, które spowodują znaczny wzrost kosztów inwestora. Dlatego, by zniwelować negatywne skutki takich zdarzeń warto zadbać o ubezpieczenie domu w budowie.

Ubezpieczenie domu w budowie – czym się charakteryzuje? 

Ubezpieczenie domu w budowie to produkt, który jest skierowany do osób fizycznych realizujących inwestycję budowlaną. Tego typu ochrona ubezpieczeniowa wyróżniana jest w zazwyczaj w zakresie ubezpieczenia domu i mieszkania. A oferta została stworzona z myślą o inwestorach, którzy pragną zabezpieczyć swój majątek na czas budowy domu od zdarzeń, które mogłyby spowodować wzrost kosztów całej inwestycji. Tym bardziej, że podczas wznoszenia nieruchomości może dojść do wielu nieprzewidzianych sytuacji takich, jak np. szkody spowodowane działaniem sił natury i zjawisk pogodowych, dewastacje, kradzieże, rabunki materiałów, sprzętu budowlanego, czy niepożądane uszkodzenia związane z montażem lub demontażem stolarki okiennej lub/i drzwiowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia domu w budowie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych danego produktu. Tu warto zwrócić uwagę, że jak każda umowa również ta posiada określone obowiązki ubezpieczonego oraz ubezpieczającego, wykluczenia i ograniczenia ubezpieczenia, a także informacje o częstotliwości i sposobie opłacania składek, okresie obowiązywania ubezpieczenia oraz warunkach ewentualnego rozwiązania umowy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy też o tym, że suma oraz przedmiot ubezpieczenia domu w budowie zależą przede wszystkim od wariantu ochrony, którą wybierze inwestor. Wynika to z tego, że wznoszoną nieruchomość można ubezpieczyć w zależności od etapu, na którym znajduje się budowa.

Klauzule ubezpieczenia domu w budowie

Na budowę domu składa się kilka etapów, które charakteryzują się występowaniem aspektów mogących ulec zniszczeniu, uszkodzeniu, dewastacji, kradzieży, czy nieumyślnym błędom instalatorskim. Dlatego, by usystematyzować zakres ubezpieczenia domu w budowie utworzono klauzule, które dotyczą poszczególnych etapów, na których znajduje się budowa nieruchomości. Na przykładzie produktu oferowanego przez TUZ Ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia w przypadku poszczególnych klauzul wymienionych w OWU są:

  • Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie w stanie surowym zamkniętym (Klauzula 01 oraz Klauzula 02) – inwestycja budowlana oraz materiały budowlane i stałe elementy wewnątrz inwestycji od ryzyk nazwanych, a więc np. deszczu nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, powodzi czy pożaru. Dodatkowo stałe elementy wewnątrz inwestycji budowlanej ubezpieczone są od kradzieży z włamaniem oraz wynikających z tego faktu zniszczeń lub dewastacji. W trakcie rabunku może dojść także do uszkodzeń lub kradzieży okien i drzwi zewnętrznych lub/i wewnętrznych. Ubezpieczenie domu w budowie ubezpiecza inwestycję również od takich zdarzeń.
  • Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie w stanie niezamkniętym (Klauzula 03) – dom jednorodzinny, jeżeli jego budowa znalazła się już na etapie pokrycia budynku dachem. Wówczas ubezpieczenie zapewnia ochronę od ryzyk nazwanych, a więc tak, jak w przypadku Klauzul 01 i 02 między innymi od deszczu nawalnego, powodzi, pożaru, zapadania się ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu lądowego lub statku powietrznego. Trzeba też pamiętać, że momencie, w którym nastąpi wyodrębnienie wznoszonych pomieszczeń stropami, ścianami, oknami czy drzwiami zewnętrznymi, a więc budynek zyskuje stan surowego zamkniętego, automatycznie obejmowany jest zapisami Klauzuli 01.
  • Ubezpieczenie Domu jednorodzinnego w budowie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (Klauzula 05) – dom jednorodzinny od momentu wydania administracyjnej decyzji “pozwolenia na budowę” oraz faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych. W tej klauzuli ubezpieczenie obejmuje te same grupy ryzyk, co w pozostałych wariantach i również należy pamiętać, że w momencie osiągnięcia przez inwestycję stanu surowego zamkniętego, automatycznie zaczynają obowiązywać zapisy Klauzuli 01. Bardzo ważne, aby w przypadku każdej z tych klauzul w ramach ubezpieczenia domu w budowie sprawdzić ewentualne wykluczenia oraz ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.

Dom w budowie – gdzie ubezpieczyć?

Większość inwestorów przeznacza na budowę domu jednorodzinnego znaczne środki finansowe, które niekiedy stanowią największą inwestycję w jego życiu. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że osoby decydujące się na budowę domu chciałyby znaleźć dla siebie najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym oferta tego typu produktów jest dosyć szeroka, co nie ułatwia wyboru – niedoświadczony inwestor może zgubić się w propozycjach różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Zatem gdzie ubezpieczyć dom w budowie?  Nie będziemy odkrywczy, jeżeli stwierdzimy, że najlepiej u ubezpieczyciela, który nie tylko jest sprawdzony, ale też zaproponuje najlepsze warunki ubezpieczenia, indywidualne podejście do klienta, a także w rzetelny i przyjazny sposób przeprowadzi go przez cały proces związany z zawarciem umowy ubezpieczenia. 

Pamiętajmy też o tym, że podczas wyboru ubezpieczenia domu w budowie, warto wziąć pod uwagę dodatkowe opcje, które proponuje ubezpieczyciel, np. Ubezpieczenie Home Assistance, NNW czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Mogą one nie tylko korzystnie wpłynąć na wysokość składki, ale też będą stanowiły rozszerzoną i kompleksową ochronę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia