Ubezpieczenie OC najczęściej kojarzy się nam z obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu. Ale przecież my sami możemy potrzebować odpowiedniej polisy. Może to być zalane mieszkania sąsiada czy zarysowanie przez nasze dziecko czyjegoś samochodu. W takich sytuacjach dotyka nas odpowiedzialność cywilna, i wówczas może się nam przydać OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – co to jest?

OC w życiu prywatnym to produkt, który najczęściej oferowany jest nam, jako dodatek do ubezpieczenia mieszkania lub domu. Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają także zakup tego typu ochrony ubezpieczeniowej również, jako indywidualna polisa. W ramach ubezpieczenia jesteśmy chronieni na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, czyli np. sąsiadowi lub przechodniom. Warto pamiętać, że OC w życiu prywatnym obejmuje zarówno szkody na mieniu, jak i na zdrowiu. Istnieją jednak sytuacje, w których nie otrzymamy odszkodowania.

OC w życiu prywatnym – kiedy nie działa?

Tak jak większość umów ubezpieczenia i ten produkt posiada wyłączenia odpowiedzialności, które zwalniają zakład ubezpieczeniowy z wypłaty odszkodowania. Wszelkie zapisy dotyczące tego tematu znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej jednak nie otrzymamy odszkodowania w ramach tego ubezpieczenia, gdy:

  • prowadzimy działalność gospodarczą,
  • działaliśmy w stanie nietrzeźwości, pod wpływem używek,
  • jesteśmy właścicielem agresywnej rasy psów,
  • profesjonalnie uprawiamy sport,
  • szkoda nastąpiła na skutek korzystania z materiałów wybuchowych, palnych,
  • szkoda nastąpiła wskutek posiadania i używania pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji.

Jednak należy mieć na uwadze to, że każdy ubezpieczyciel indywidualnie ustala warunki oferowanych przez siebie produktów ubezpieczeniowych. Dlatego też często w ramach dodatkowych klauzul możemy uzupełnić ochronę o zdarzenia, które standardowo nie byłby objęte polisą.

W jakich sytuacjach przyda się OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym okazuje się przydatne w wielu sytuacjach związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem. Szczególnie, gdy mieszkamy w bloku. Standardowe ubezpieczenie mieszkania obejmuje najczęściej szkody wynikłe na skutek zdarzeń losowych (pożaru, powodzi czy huraganu). A właśnie OC w życiu prywatnym pozwala rozszerzyć zakres ochrony np. o ryzyko związane z zalaniem mieszkania sąsiada. Warto pamiętać też, że taka polisa pokryje również szkody wyrządzone np. przez najemcę mieszkania albo jego pupila.

Nie każdy wie też, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może być zawarte w ramach polisy turystycznej. Ale przecież nie musimy nigdzie wyjeżdżać, by uszkodzić czyjeś mienie niechcący np. przeciskając się na parkingu z zakupami możemy zarysować czyjeś auto lub spiesząc się do pracy możemy kogoś potrącić tak, że wytrącimy mu z ręki telefon, który ulegnie zniszczeniu.

OC w życiu prywatnym będzie też bardzo pomocne, gdy posiadamy dzieci i zwierzęta. Wybita przez dzieci szyba czy pomalowana przez nie elewacja u sąsiada to szkody, za które odpowiadają rodzice. Podobnie jest w przypadku zwierząt. Jeśli nasz pies np. kogoś pogryzie to w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ubezpieczyciel pokryje taką szkodę.

W jakich jeszcze sytuacjach przyda się ubezpieczenie? Polisa OC w życiu prywatnym będzie również pomocna, gdy np. wskutek naszego rażącego niedbalstwa dojdzie do szkody na mieniu lub zdrowiu. Czym jest jednak rażące niedbalstwo? To sytuacja, w której nie dochowaliśmy należytych zasad staranności np. wrzucając do kosza niedopałek bez upewnienia się, że jest zgaszony.

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC może być też cenną ochroną dla operatorów dronów, osób korzystających z elektrycznych hulajnóg oraz uprawiających amatorsko sport.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym?

Jak już wcześniej wspominaliśmy OC w życiu prywatnym pokryje szkody wyrządzone osobom trzecim. Na rynku ubezpieczeń można zaleźć indywidualne produkty tego typu, jednak najczęściej oferowane są, jako dodatek do polisy mieszkaniowej, turystycznej albo związanej z działalnością agroturystyczną.

Decydując się na zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pamiętajmy zawsze o tym, by przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z OWU, bowiem tam znajdziemy najważniejsze zapisy mówiące o tym, w jakich sytuacjach nie otrzymamy odszkodowania.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia