Obowiązkiem nabywcy pojazdu jest jego rejestracja w danym wydziale komunikacji. Z kolei powinnością zbywcy jest poinformowanie urzędu o tym, że nie jest on już właścicielem danego auta. Zdarza się jednak, że właściciele samochodów mylą tę formalność z czasowym wyrejestrowaniem pojazdu.

Co powinien zawierać wniosek o wyrejestrowanie pojazdu?

Przypominamy, że zarówno kupujący, jak i sprzedający pojazd mają 30 dni na dopełnienie wszelkich obowiązków w wydziale komunikacji.

Warto tu dodać, że rzeczywiste wyrejestrowanie samochodu jest regulowane art. 79 Prawa o ruchu drogowym. Po jego dokonaniu w prawie każdym przypadku niemożliwe będzie przywrócenie pojazdu do ruchu. Wynika to z tego, że do najczęstszych przyczyn wyrejestrowania należą takie sytuacje jak przekazanie auta do stacji demontażu, jego kradzież czy też wywóz z kraju i zbycie za granicą.

Do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji będą nam potrzebne takie dokumenty jak:

  • wypełniony wniosek,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • załączniki – w zależności od tego, na jakiej podstawie ubiegamy się o wyrejestrowanie pojazdu, potrzebne są inne dokumenty,
  • potwierdzenie uregulowania opłaty w wysokości 10 zł.

Wyrejestrowanie pojazdu – upoważnienie

Nie każdy pamięta o tym, że pojazd możemy wyrejestrować nie tylko samodzielnie, ale też i przy pomocy innej osoby. Może nią być członek najbliższej rodziny, albo kolega – wtedy jednak pojawi się konieczność uregulowania opłaty w wysokości 17 zł. Nie zapominajmy też, że upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu powinno zawierać nasze dane oraz osoby przez nas upoważnionej, a także nasz podpis. Oczywiście niezbędna jest również informacja, do jakich czynności upoważniamy tę osobę. Z takim dokumentem oraz wszystkimi innymi, które są formalnie wymagane do wyrejestrowania pojazdu, można udać się do urzędu.

Ubezpieczenie OC a wyrejestrowanie pojazdu

Po wyrejestrowaniu samochodu nie będziemy już potrzebowali polisy OC. Jednak zwrot za niewykorzystany okres ochrony uzyskamy wówczas, gdy powiadomimy o tym fakcie naszego ubezpieczyciela. Jak to zrobić? Wystarczy, że przekażemy mu dokument potwierdzający dokonanie wyrejestrowania, który otrzymamy w urzędzie. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy należny zwrot – określany w oparciu o niewykorzystany okres ochrony licząc od daty wyrejestrowania.

Jeśli sprzedaliśmy auto, to także musimy powiadomić o tym ubezpieczyciela, jednak zwrot składki otrzymamy jedynie wtedy, gdy kupujący zdecyduje się na wypowiedzenie  polisy OC. Przypominamy, że nabywca pojazdu ma prawo korzystać z ubezpieczenia zbywcy do końca obowiązywania umowy, co oznacza, że nie uzyskamy wówczas zwrotu składki. Warto, więc tą kwestię też poruszyć przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży, pamiętając jednak, że prawo do wypowiedzenia umowy OC leży wyłącznie po stronie nabywcy pojazdu.

Jak wyrejestrować pojazd po sprzedaży?

Przygotowując umowę sprzedaży samochodu powinniśmy zapisać w niej wszystkie niezbędne informacje – ułatwi to dopełnienie wszelkich formalności, w tym złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Obowiązek ten możemy dopełnić zarówno online, jak i stacjonarnie. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, a w zasadzie zawiadomienie o zbyciu, znajdziemy w wydziale komunikacji albo na stronie danego urzędu. Zawiadomienie to powinno zawierać dane dotychczasowego właściciela, pojazdu, nabywcy, nazwę dokumentu potwierdzającego własność, a także podpis zbywcy.

Do zgłoszenia będziemy również potrzebowali dowodu osobistego lub paszportu, karty pobytu (w przypadku cudzoziemców) oraz dokumentu, który stanowi potwierdzenie zbycia auta.

Możliwe jest również wyrejestrowanie pojazdu online, tj. zgłoszenie zbycia. By to zrobić wystarczy za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, wejść na dedykowaną ku temu stronę internetową. Jest to dużo łatwiejszy proces niż zarejestrowanie auta.

Źródło: AVIVA