Wiele osób w dobie panującej epidemii koronawirusa zastanawia się jak dopełnić wszystkich obowiązków związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia bez konieczności wychodzenia z domu. Polisę bez problemu można kupić przez Internet lub kontaktując się telefonicznie z Agentem. Ale co zrobić z przypadku konieczności złożenia wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie umowy OC p.p.m.

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu w momencie złożenia na piśmie jej wypowiedzenia. W świetle przepisów prawa wypowiedzenie umowy OC p.p.m. to oświadczenie woli, które można przekazać ubezpieczycielowi osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć u Agenta współpracującego z tym ubezpieczycielem, z którym chcemy się rozstać. Co jednak zrobić w sytuacji, w której nie ma możliwości wyjścia z domu?

Jak zrezygnować z umowy OC

Większość ubezpieczycieli daje możliwość samodzielnego złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą poczty tradycyjnej. Jednak nie we wszystkich zakładach ubezpieczeń procedury są takie same. Poniżej prezentujemy możliwości zdalnego złożenia wypowiedzenia OC przy podziale na poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

ALLIANZ https://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/
telefon: 22 422-42-24
AVIVA bok@aviva.plul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
AXA https://axa.pl/pomoc-i-obsluga/formularze-online/obsluga-ubezpieczeniakomunikacyjnego/zglos-wypowiedzenie-umowy/  
COMPENSA korespondencja@compensa.plAleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
CONCORDIA wypowiedzenia@concordiaubezpieczenia.plul. S. Małachowskiego 10 61-129 Poznań
ERGO HESTIA https://www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/ul. Hestii 1 81-731 Sopot
GENERALI https://www.generali.pl/web/kontakt/formularz-wypowiedzenia-umowy-oc
lub wysyłając e-mail: centrumklienta@generali.pl
ul. Postępu 15b 02-676 Warszawa
INTERRISK korespondencja@interrisk.plul. Ludwika Rydygiera 21A, 01-793 Warszawa
LINK4 https://www.link4.pl/wypowiedzenie-oc lub e-mail bok@link4.pl ul. Postępu 15 02-676 Warszawa
MTU https://formularze.mtu.pl/obsluga-online/formularze/obsluga-polis/zgloszenierozwiazania-polisy/ul. Hestii 1 81-731 Sopot
PROAMA centrumklienta@proama.plul. Postępu 15b 02-676 Warszawa
PZU kontakt@pzu.plul. Postępu 18 a 02-676 Warszawa
TUW „TUW” wypowiedzenia@tuw.plul. H. Raabego 13 02-793 Warszawa
TUZ Ubezpieczenia wypowiedzenia@tuz.plul. Bokserska 66 02-690 Warszawa
UNIQA centrala@uniqa.pl  
WARTA https://www.warta.pl/wypowiedzenie-oc-sprzedaz-pojazdu lub e-mail wypowiedzeniaOC@warta.pl  
WIENER   e-mail: kontakt@wiener.pl
telefon: 22 469-69-69
ul. Wołoska 22 A 02-675 Warszawa
You Can Drive https://kontakt.ergohestia.pl/#/ihestia/policy/step1/ul. Hestii 1 81-731 Sopot

Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, opracowanie własne