Budowa domu to duża inwestycja. Z tego powodu warto zadbać o odpowiednią ochronę nieruchomości – i to jeszcze w trakcie jej budowy. Dzięki polisie możemy zyskać pewność, że ubezpieczyciel pokryje ewentualne straty, umożliwiając nam kontynuację prac budowlanych. 

Ubezpieczenie domu w budowie 

Ubezpieczyciele pojęcie dom w budowie odnoszą nie tylko do nieruchomości budowanej „od zera”, ale również do nieruchomości, które są rozbudowywane, przebudowywane, modernizowane lub remontowane – z uszkodzeniem konstrukcji nośnych ścian. Niewątpliwie przed wyborem danej polisy warto upewnić się, co rozumiane jest pod pojęciem domu w budowie. Ubezpieczyciele wyróżniają 5 etapów budowlanych: stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski oraz stan „pod klucz”. Dlaczego jest to ważne? W zależności od tego, na jakim etapie jest budowa domu – ubezpieczyciele oferują różnego typu polisy. 

Z pewnością kluczowym etapem w budowie domu jest stan surowy zamknięty domu. Moment ten oznacza, że osiągnięto pewien stopień zaawansowania prac budowlanych, który obejmuje wstawienie okien, drzwi zewnętrznych oraz zamontowanie bramy garażowej, jeśli taki znajduje się w projekcie budynku. W okresie tym podejmowane są ważne działania, które mają na celu zabezpieczenie domu przed wpływem czynników zewnętrznych. Stan surowy zamknięty stanowi istotny krok w procesie budowlanym, prowadzący do dalszych prac wykończeniowych i finalizacji budowy domu. Właśnie na tym etapie pojawia się największa potrzeba objęcia domu ochroną ubezpieczeniową na wypadek włamania. 

Ubezpieczenie domu w budowie od zdarzeń losowych 

Na rynku znajdziemy polisy mieszkaniowe, które są dedykowane dla domów w budowie. Ma to związek z tym, że ryzyko jakie ponoszą ubezpieczyciele w związku z ochroną nieukończonych budynków różni się od tego, które ponoszą podczas ubezpieczania ukończonych nieruchomości. Towarzystwa zazwyczaj ubezpieczają domy w budowie od zdarzeń losowych. Polisy tego typu możemy najczęściej wykupić na każdym etapie budowy domu. Pod pojęciem zdarzeń losowych rozumiane są takie zdarzenia jak pożar, zalanie, uderzenie pioruna, upadek drzew i masztów, wybuch, dym i sadza, osuwanie i zapadanie się ziemi, powódź, huragan, grad czy akcja ratownicza. Pamiętajmy, że tego typu ubezpieczenie chroni wyłącznie mury i stałe elementy nieruchomości, czyli wyposażenie przytwierdzone na stałe do ścian czy podłóg takie jak np. sufity podwieszane, zabudowę kuchni, oświetlenie, drzwi, okna czy wyposażenie łazienek. 

Ubezpieczenie domu w stanie surowym od włamania 

Co istotne, na etapie stanu surowego zamkniętego, możemy także ubezpieczyć elementy w budowie na wypadek kradzieży z włamaniem. Tego typu polisa obejmuje zgromadzone w domu materiały budowlane, narzędzia itp. Na przykład w ramach ubezpieczenia Warta Dom Komfort można ubezpieczyć grzejnik, piec, parapety wewnętrzne, armaturę sanitarną, czy AGD do zabudowy, które zostały już zainstalowane lub jeszcze przed ich zamontowaniem. Ale uwaga! Ubezpieczenie domu w budowie nie obejmuje zazwyczaj szkód z winy ekipy budowlanej. 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie? Cena polisy obliczana jest w sposób indywidualny i zależy od wielu czynników,  takich jak lokalizacja i metraż domu czy rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych itp. 

Źródło: WARTA