Zdrowie, bezpieczeństwo finansowe i ochrona przed skutkami niespodziewanych zdarzeń są fundamentalne dla stabilności każdej rodziny. Istnieje jednak wiele trudnych do przewidzenia czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na życie i sytuację finansową. Niezwykle ważnym narzędziem zapewniającym spokój i ochronę naszych bliskich są ubezpieczenia. 

Ochrona na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń 

Ubezpieczenia NNW (ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) są jednym z kluczowych rodzajów zabezpieczeń, które powinny znaleźć się w planie ochrony rodziny. Oprócz kompleksowych ubezpieczeń NNW, kierowanych do wszystkich, możemy wyróżnić też rozwiązania dopasowane do konkretnych wymagań, takie jak polisa na wypadek ciężkich zachorowań, pobytu w szpitalu czy NNW szkolne. 

Rozwiązania dopasowane do potrzeb 

Ogólnie ujmując, ubezpieczenie NNW to wypłata świadczenia ubezpieczonej osobie w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku. Warianty ubezpieczenia NNW różnią się zakresem ochrony, wysokością świadczeń i kwotą składki, dając możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb. W trakcie decyzji o wyborze ubezpieczenia można określić swoje oczekiwania co do wysokości wypłaty oraz dopasować koszt do swoich bieżących możliwości finansowych. Standardem są ubezpieczenia indywidualne, dla par oraz dla całych rodzin, jednocześnie osoby pozostające w nieformalnych związkach mogą skorzystać z wariantu partnerskiego, rozszerzając ochronę ubezpieczeniową dla swoich bliskich. 

Indywidualne ubezpieczenie dla każdej rodziny 

Kompleksowe ubezpieczenie zapewnia ochronę 24/7, zarówno w Polsce, jak i za granicą, niezależnie od wieku, płci czy stanu zdrowia, dzięki czemu każda rodzina może cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa. Ubezpieczenie to daje finansowe wsparcie w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń, umożliwiając pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego czy innych wydatków niezbędnych do powrotu do zdrowia – mówi Mikołaj Popławski, Dyrektor Działu Marketingu Bezpośredniego w polskim oddziale Colonnade Insurance S.A. 

Ubezpieczenie w razie pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku 

Wybierając tę ochronę można otrzymać nawet kilkaset złotych za każdą dobę powypadkowego leczenia szpitalnego oraz świadczenie w podwójnej wysokości za każdą dobę na oddziale intensywnej terapii. Dodatkowe świadczenie wypłacane jest także w trakcie rekonwalescencji po wypadku – w okresie pomiędzy opuszczeniem szpitala a pełnym powrotem do zdrowia.  

Ubezpieczenia specjalistyczne dla aktywnych 

Istnieją również ubezpieczenia NNW dostosowane do potrzeb osób aktywnych, zapewniające wypłatę w razie fizycznych uszkodzeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Są doskonałym wyborem dla ceniących aktywny tryb życia. 

Przy tej okazji warto wspomnieć o ubezpieczeniach podróżnych. Dobrze skonstruowane ubezpieczenie turystyczne z odpowiednim rozszerzeniem zapewnia maksymalną ochronę w przypadku przykrych zdarzeń np. na stoku. Koszty leczenia za granicą, transportu medycznego czy ratownictwa, w zależności od kraju mogą sięgać dziesiątek tysięcy euro. Zawsze istnieje też ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej, wskutek czego ubezpieczony może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia lub naprawy czyjejś własności. Jeśli w wyniku naszej nieostrożności dojdzie do ciężkiego wypadku, to w ramach polisy można pokryć koszty leczenia poszkodowanej osoby nawet do 500 000 euro. Ubezpieczenie podróżne to kolejny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego sobie i rodzinie, nie tylko w domu, ale i podczas wyczekiwanych urlopów – uzupełnia Anna Wieconkowska, Product Manager w polskim oddziale Colonnade Insurance S.A. 

Ubezpieczenie na wypadek ciężkich zachorowań 

Choroba nie wybiera i często zdarza się, że diagnozy lekarskie zaskakują kolejne osoby. Niektóre dolegliwości łatwo pokonać – wymagają określonego leczenia i czasu. Przed innymi możemy się zabezpieczyć albo osłabić ich działanie dzięki szczepieniom i profilaktyce. Nie mamy jednak sposobu na zupełne wyeliminowanie chorób, dlatego warto przemyśleć podpisanie umowy ubezpieczenia, aby w razie zachorowania otrzymać finansową pomoc. 

Przykładem może być ubezpieczenie następstw zachorowania na raka. Wykupienie go zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji zdiagnozowania nowotworu złośliwego oraz przeprowadzenia operacji związanej z zachorowaniem. Niestety ryzyko zachorowania na raka dotyczy każdego, kto żyje w dzisiejszym pełnym pośpiechu i stresu świecie. Wspomniane ubezpieczenie daje finansowe wsparcie w trudnym czasie leczenia, pomagając w pokryciu kosztów dodatkowych badań, leków, operacji czy innych środków niezbędnych do powrotu do zdrowia – dodaje Mikołaj Popławski. 

NNW szkolne  

NNW szkolne zapewnia wszechstronną ochronę dzieciom i młodzieży zarówno podczas nauki, jak i w życiu prywatnym. To nie tylko ochrona w czasie lekcji, ale także podczas praktyk, treningów sportowych czy nawet aktywności pozaszkolnych. Decydując się na to ubezpieczenie można otrzymać wsparcie na wypadek poważnych zachorowań, omdleń, kosztów leczenia zębów oraz wypadków podczas aktywności sportowej. Dodatkowo niektórzy ubezpieczyciele oferują rozszerzone pakiety, np. o program Assistance gwarantujący wizytę lekarza lub transport medyczny, pomagając w kryzysowych sytuacjach – wyjaśnia Ewelina Kołodziejek, Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Osobowych w polskim oddziale Colonnade Insurance S.A. 

Dodatkowy zakres ubezpieczeń NNW 

W ramach ubezpieczenia odszkodowanie może być zapewnione w sytuacji utraty portfela lub kluczy do mieszkania albo samochodu. Po utracie portfela w wyniku rozboju, ubezpieczony otrzyma świadczenie na zakup nowego oraz wyrobienie dokumentów i kart płatniczych. W przypadku zagubienia lub kradzieży kluczy, ubezpieczenie pokryje koszt usługi ślusarskiej, a także wymiany zamków i kluczy do domu lub pojazdu. Wynikające z ubezpieczenia NNW kwoty odszkodowania są niezależne od innych świadczeń – z ZUS, NFZ oraz ofert u innych ubezpieczycieli. 

Na co zwrócić uwagę? 

  • Wariant ubezpieczenia. Konkretny wariant ubezpieczenia należy dopasować do indywidualnych potrzeb – tylko wtedy w 100% spełni swoją funkcję.  
  • Możliwość rozszerzenia ochrony podstawowej. Rozszerzone pakiety to pieniądze z ubezpieczenia, które mogą stanowić dodatkowe wsparcie na wydatki powiązane z powrotem do zdrowia, pełną rehabilitacją albo na wsparcie rodziny podczas nieobecności ubezpieczonego w domu i pracy. Często niewysoka miesięczna składka to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią poczucie bezpieczeństwa.  
  • Wyłączenia odpowiedzialności. Należy pamiętać, że każda umowa ubezpieczenia zawiera listę sytuacji, w których świadczenie nie zostanie wypłacone. Co do zasady ubezpieczenia NNW chronią w sytuacji nagłej i nieprzewidzianej – nie będzie nią zatem choroba przewlekła z którą zmagamy się od lat. Często z listy ubezpieczanych zdarzeń wyłączone będą te powstałe wskutek rażąco niedbałego zachowania, zażywania narkotyków, upojenia alkoholowego, zdarzenia powstałe w trakcie wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku – służby wojskowej, policyjnej, czynności zawodowej straży pożarnej. Natomiast uprawianie sportów podwyższonego ryzyka, sportów ekstremalnych, sztuk walki może być włączone do ochrony w ramach wspomnianej wyżej rozszerzonej ochrony. 

Podsumowanie 

Zabezpieczenie przyszłości i zapewnienie stabilności finansowej dla rodziny to priorytet. Na rynku dostępny jest szeroki wybór ubezpieczeń, uwzględniający różnorodne potrzeby i sytuacje życiowe. Ochrona przed niespodziewanymi zdarzeniami, kompleksowe wsparcie w razie wypadków czy chorób to fundamenty, które zapewniają pewność i spokój w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń.