logo

Zgoda KNF była ostatnim warunkiem do realizacji przejęcia. 9 września ubiegłego roku decyzję o zgodzie na koncentrację wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak tłumaczą dotychczasowi właściciele towarzystwa, sprzedaż była wynikiem skoncentrowania działań strategicznych niemieckiego ubezpieczyciela na rodzimym rynku. 

 

KNF stwierdza brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji Gothaer TU

 

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji Gothaer TU w liczbie zapewniającej przekroczenie 1/2 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 1/2 udziału w kapitale zakładowym towarzystwa bezpośrednio przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe oraz pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung.

 

Gothaer: „Sprzedaż jest wynikiem skoncentrowania działań strategicznych niemieckiego ubezpieczyciela na rodzimym rynku”

 

VIG zawarła umowę przejęcia 100% akcji Gothaer TU od Gothaer Finanzholding AG w dniu 6 czerwca 2018 roku. Jak tłumaczyli dotychczasowi właściciele towarzystwa, jego sprzedaż była wynikiem skoncentrowania działań strategicznych niemieckiego ubezpieczyciela na rodzimym rynku.
Źródło: www.wyborcza.biz