Większość dostępnych na rynku ubezpieczeń obejmujących ochroną domy i mieszkania ma w swoim zakresie domowe usługi assistance. Nie zawsze posiadacze polis są świadomi, że w przypadku różnych zdarzeń losowych mogą skorzystać np. z pomocy ślusarza czy elektryka. Jakie jeszcze korzyści płyną z ubezpieczenia assistance?

Assistance domowy – szybka pomoc na miejscu

Domowe ubezpieczenie assistance może okazać się szczególnie pomocne w razie awarii lub kradzieży. Wykonując telefon pod dedykowany numer centrum alarmowego uzyskamy szybką pomoc specjalistów.

Standardowo świadczenia usług assistance polegają na:

 • Pomocy technicznej w ramach której można skorzystać z pomocy:
 • Specjalisty domowego tj. ślusarz, hydraulik, elektryk, malarz, murarz, szklarz, technik urządzeń grzewczych, dekarz oraz specjalisty od systemów alarmowych;
 • Specjalisty w zakresie naprawy sprzętu AGD, RTV, PC;
 • W sytuacji w której w wyniku awarii lub wypadku objętego umową ubezpieczenia mienia konieczne jest zakwaterowanie w hotelu, transport mienia lub jego dozór np. gdy mieszkanie zostało zniszczone i nie nadaje się do dalszego zamieszkania.
 • Pomocy medycznej, która obejmuje zazwyczaj:
 • Wizytę lekarza pierwszego kontaktu,
 • Wizytę pielęgniarki,
 • Opiekę domową po hospitalizacji,
 • Opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • Transport medyczny
 • Dostawę leków,
 • Wizytę u psychologa w przypadku zgonu, ciężkiej choroby osoby objętej ochroną ubezpieczeniową lub osób, które wspólnie z nią prowadzą gospodarstwo domowe.

Usługi assistance medycznego, który często dostępny jest w pakiecie,  mogą również okazać się pomocne w aktualnych czasach pandemii.

 • Usługach informacyjnych, które świadczą usługi w zakresie przekazywania informacji o:
 • firmach, które realizują usługi ślusarskie, hydrauliczne, naprawy sprzętu komputerowego, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych itp.
 • Placówkach medycznych i aptekach na terenie całego kraju (np. godziny pracy oraz numery telefonów).

Podsumowując pakiet domowych usług assistance może przydać się nam np. kiedy pęknie rura, zatrzaśnie zamek czy zepsuje się pralka. Zamiast tracić czas na poszukiwanie fachowców warto skorzystać z pomocy doświadczonych konsultantów, którzy szybko i sprawnie znajdą specjalistów pomocnych w naprawieniu usterki. Zazwyczaj ubezpieczyciele w ramach domowego ubezpieczenia assistance pokrywają koszty usługi a także koniecznego transportu sprzętu, natomiast za potrzebne do naprawy części musimy zapłacić już sami.

Zakres usług domowych usług assistance jest bardzo szeroki i zależy od tego w jakim zakładzie ubezpieczeń mamy wykupioną polisę ubezpieczenia domu lub mieszkania. Ważne jest, by przy zawieraniu polisy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i poznać zakres usług z jakich możemy skorzystać w ramach domowego assistance. Często bowiem osoby ubezpieczone nie wiedzą, że mogą uzyskać dodatkową pomoc ubezpieczyciela, który w nagłej sytuacji zorganizuje pomoc specjalisty.

Źródło: OWU TU