transport medyczny

Koszt transportu medycznego z Kenii do Polski to koszt około 250 tys. złotych. Wizyta u stomatologa w Londynie wynosi około 500 złotych, natomiast dwudniowy pobyt w tureckim szpitalu z powodu zatrucia pokarmowego wynosi około 2 tys. euro. Te dane są wystarczającym powodem na to, aby przed wyjazdem na zagraniczne wakacje odpowiednio się ubezpieczyć.

Statystyki nie kłamią

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń W I kw. 2019 r. Polacy otrzymali 10,2 mld złotych odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia, co oznacza, że każda godzina pracy ubezpieczyciela oznaczała 5 mln złotych pomocy dla poszkodowanych. Oczywiście mowa tu o wszystkich rodzajach ochrony, w zawartych danych zawierają się również polisy turystyczne. Polacy z roku na rok wykazują coraz więcej chęci do zapoznawania się z ofertami przygotowanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe – i co ważniejsze do wykupu ich przed wyjazdem za granicę. Przykłady olbrzymich kosztów transportu medycznego do Polski, gigantyczne kwoty za hospitalizacje i przeprowadzane operacje za granicą powinny dać przyszłym podróżnikom do myślenia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że w I połowie ubiegłego roku mieszkańcy Polski uczestniczyli w 5,3 mln podróży zagranicznych, co oznacza wzrost o 6,0% w odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

  • Polscy turyści najczęściej odwiedzali: Niemcy (1,1 mln), Wielką Brytanię (0,5 mln), Włochy (0,4 mln), Czechy (0,3 mln), Austrię (0,3 mln) oraz Hiszpanię (0,3 mln).
  • Głównym celem zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski była turystyka i wypoczynek (52,2%), natomiast co 3 wyjazd odbył się w celu odwiedzin krewnych i znajomych. Podróże służbowe stanowiły ok. 11,0% wszystkich wyjazdów za granicę.
  • Podczas pobytu za granicą Polacy najczęściej korzystali z hotelu i motelu (42,1%); wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (37,1%).
  • Dominującym środkiem transportu jest samolot – w I połowie 2018 r. 55,6% wszystkich podróży zagranicznych odbyła się drogą lotniczą, tj. prawie tyle samo co w analogicznym okresie roku poprzedniego (55,8% w I poł. 2017 r.)*.

Czy wiesz, że…

Lecąc samolotem z gipsem powyżej kolana, musisz zapłacić za dwa miejsca? Posiadając odpowiednią polisę nie martwisz się o tego typu koszty. W przypadku nagłego bólu zęba możesz skorzystać z pomocy stomatologa w każdym zakątku świata? Możesz, jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie.

W przypadku kilkugodzinnego opóźnienia samolotu ubezpieczyciel dostarczy ci niezbędne przedmioty osobiste, a w przypadku odwołania lotu zorganizuje zastępstwo podróży.

Przebywając za granicą najczęściej problematyczne jest konieczność załatwienia formalności w obcym języku. Posiadając polisę z odpowiednio dobranym assistance – uzyskamy pomoc ubezpieczyciela.

Jeśli podczas wyjazdu za granice państwa zachorujemy bądź ulegniemy wypadkowi – koszty leczenia za granicą mogą kilkakrotnie przekroczyć wysokość kosztów zorganizowanych wakacji. Czy to wystarczający powód, aby przed wyjazdem wykupić odpowiednią polisę?

Mariusz Lewaszow ekspert z SuperUbezpieczenia.pl odpowiada:

„Jak najbardziej wystarczający. Dzięki polisie turyści mogą bez obaw o dodatkowe koszty korzystać z pomocy lekarskiej nie tylko publicznych, ale również w prywatnych placówkach medycznych. Polisa daje możliwość skorzystania z pomocy dentysty, pomocy ambulatoryjnej, zapewnia pokrycie kosztów pobytu w szpitalu i innych kosztów leczenia za granicą”.

I dodaje:

„Ubezpieczenie turystyczne związane z leczeniem po wypadku powinno obejmować: ochronę kosztów związanych z transportem medycznym w celu dalszego leczenia w miejscu zamieszkania, wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą, wydatki poniesione w związku z akcją poszukiwawczą, ochrona kosztów leczenia: wizyty lekarskie, badania medyczne, porady i konsultacje, hospitalizacja, zabiegi i operacje itp.”

Należy pamiętać, że każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie ustala co wchodzić będzie w skład kosztów leczenia, dlatego tak ważna jest konsultacja z agentem bądź dokładne przestudiowanie warunków umowy przed podpisaniem polisy.

Czy oprócz ochrony zdrowia, ubezpieczyciel zapewnia również wsparcie w innych awaryjnych sytuacjach?

„Tak. Oczywiście. Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko ochrona zdrowia podczas wyjazdu. To również ochrona różnego rodzaju kosztów poniesionych wskutek chorób i wypadków, a także inne działania ubezpieczyciel mające na celu szeroko rozumiana pomoc” – podkreśla ekspert z SuperUbezpieczenia.pl. i jak dodaje: „Ochrona zdrowia to również inne działania, które co prawda nie dotyczą wydatków na leczenia, ale są z nim powiązane. W zależności od oferty (każde TU posiada swoje wewnętrzne zapisy) kosztowne są również: organizacja pobytu dla osób towarzyszących ubezpieczonego, organizacja przyjazdu i pobytu członków rodziny na czas hospitalizacji, usługi informacyjne (np. gdzie znajduje się najbliższy szpital, co zrobić w razie wypadku itp.)- warto o tym pamiętać”.

Ubezpieczenie turystyczne to również ochrona w innych aspektach takich jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy turystycznej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków itp. Tu należy podkreślić, iż ochrona kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków jest niezwykle ważną częścią każdej polisy turystycznej.

Pamiętaj! Rehabilitacja i powrót do zdrowia to długotrwałe procesy podczas których chory nie ma możliwości zarobkowania

Najczęściej następstwami nieszczęśliwych wypadków jest tymczasowa lub trwała niezdolność do pracy i uszczerbek na zdrowiu. Rehabilitacja i powrót do zdrowia to długotrwałe procesy podczas których chory nie ma możliwości zarobkowania. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia pokrycie kosztów rehabilitacji, zabiegów, leczenia, lekarstw itp. Uszczerbek na zdrowiu określany jest procentowo. Im wyższy uszczerbek na zdrowiu tym wyższe odszkodowanie otrzyma ubezpieczona osoba.

Co robić w przypadku wystąpienia szkody?

„Nasi Klienci bardzo często pytają jak postępować w przypadku wystąpienia różnego rodzaju szkód. Zawsze podkreślam, że o ile to możliwe w pierwszej kolejności należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Często bowiem działania na własną rękę mogą być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania. Wraz z polisą turystyczną klienci otrzymują numery alarmowe pod które należy się zgłaszać. Pracownicy centrum jak najszybciej zorganizują pomoc. Z naszych doświadczeń wiemy, że pomoc ta najczęściej polega na organizowaniu transportu do najbliższej placówki medycznej, pomoc tłumacza, pomoc w przypadku zagubienia bagażu” – wyjaśnia ekspert z SuperUbezpieczenia.pl

*Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2018 roku – opracowanie MSiT.