Już od połowy marca rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy w Generali Agro. Ubezpieczyciel w swojej wiosennej ofercie ma nie tylko stałą sumę ubezpieczenia, ale też i odpowiedzialność za spalenie słomy oraz za szkody jakościowe w buraku cukrowym. 

Oferta dopasowana do potrzeb rolnika 

I w tym roku w Generali Agro można ubezpieczyć tradycyjne uprawy rolnicze, takie jak zboża ozime i jare, rośliny oleiste, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe i rośliny strączkowe oraz wybrane uprawy warzyw i owoców. Rolnicy mogą wybierać pakiety zawierające ryzyka takie jak: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan oraz ogień. Są one oferowane w pakietach ryzyk, które można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Z kolei dla upraw warzyw i owoców dedykowane jest ubezpieczenie od gradobicia, ale co ważne mogą zostać one objęte ochroną od szkód ilościowych oraz jakościowych. 

– Zachęcamy wszystkich rolników, by ubezpieczali swoje uprawy. Jesteśmy bowiem świadkami zmian klimatycznych, które wpływają na wzrost liczby dni z bardzo silnymi i nieprzewidzianymi zjawiskami pogodowymi takimi jak gradobicia, huragany oraz deszcze nawalne. Nasze doświadczenie pokazuje, że nigdy nie wystąpiły z rzędu dwa identyczne sezony pod względem przebiegu pogody. Ruszająca wcześniej niż w poprzednich latach wegetacja roślin uprawnych, na przykład rzepaku ozimego, powoduje, że są one również bardziej narażone na skutki przymrozków wiosennych. Natomiast okresy wysokich temperatur występujących zwłaszcza podczas żniw, wpływają na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia gradobić, a także podnoszą ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych ogniem – podkreśla Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.   

Korzyści dla ubezpieczonych 

Spośród wielu opcji, które daje ubezpieczenie w Generali Agro, należy zwrócić szczególną uwagę na takie korzyści jak: 

  • stosowaną od ponad 20 lat zasadę stałej sumy ubezpieczenia, 
  • odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie dla upraw standardowych dla ryzyk takich jak grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, ogień, 
  • rozszerzony zakres odpowiedzialności w ryzyku ognia o szkody w słomie rozumianej jako dodatkowy ubytek wartości produkcji. Przy całkowitym spaleniu uprawy, do odszkodowania dopłacany jest ryczałt w wysokości 200 zł za każdy spalony hektar – co ważne, ubezpieczyciel za ogień odpowiada niezależnie od przyczyny jego powstania, 
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony buraków cukrowych o szkody jakościowe, wynikające z obniżenia wskaźnika polaryzacji. Gdy strata ilościowa oszacowana przez rzeczoznawców przekroczy 25% w uprawie buraka cukrowego, odszkodowanie jest podwyższane o 5% sumy ubezpieczenia z tytułu straty jakościowej, 
  • możliwość rozszerzenia ochrony od szkód spowodowanych przez zastoiska wodne w przypadku pakietów zawierających deszcz nawalny i huragan, 
  • możliwość rozszerzenia ochrony do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku szkód całkowitych w ryzyku przymrozków wiosennych i gradu w ubezpieczeniu zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych lub ziemniaków, 
  • brak zastosowania udziałów własnych przy ubezpieczaniu upraw standardowych. 

– Bardzo istotne jest, że odpowiadamy za szkody spowodowane erozją wietrzną w ryzyku huraganu. Jest to bardzo groźne dla upraw zjawisko, które może skutkować zawianiem roślin lub uszkodzeniem liści lub pędów, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych. Co więcej, w uprawach zbóż lub gryki, pod warunkiem wystąpienia co najmniej dwóch symptomów szkód spowodowanych huraganem lub deszczem nawalnym, odpowiadamy za szkody powstałe na skutek wylegania, którego symptomami są zgięcia u podstawy źdźbła rośliny. Jednocześnie w celu zminimalizowania tych strat zachęcamy producentów rolnych do stosowania odmian zbóż z mniejszą skłonnością do wylegania. Dokładne informacje o cechach użytkowych danej odmiany można odszukać na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – zaznacza Krzysztof Mrówka. 

Ubezpieczyciel daje także daje możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ubezpieczenie ziemiopłodów, które są przechowywane w silosach i magazynach. Generali Agro proponuje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które działa zarówno podczas prac w gospodarstwie rolnym, jak i poza nim. Rolnik może również rozszerzyć polisę o ochronę prawną, która może stanowić nieocenione wsparcie w przypadku zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

Profesjonalna likwidacja szkód w uprawach i programy rabatowe 

To, co wyróżnia Generali Agro, to likwidacja szkód uprawowych. 

– Nasz zespół rzeczoznawców-ekspertów, to osoby z ogromnym doświadczeniem. Przede wszystkim to rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa, ludzie z wykształceniem rolniczym nierzadko posiadający tytuły naukowe oraz biegli sądowi. Znają doskonale specyfikę produkcji rolnej, a ich profesjonalizm jest doceniany podczas oględzin na polu i pozwala Generali budować długoletnie relacje z klientami – wylicza Mrówka. 

Ubezpieczyciel proponuje klientom również udział w licznych programach i promocjach. Program rabatowy „Agro Program” pozwala na gromadzenie punktów za opłacenie składek w Generali Agro. Mogą one być następnie wykorzystane przy zawieraniu kolejnych ubezpieczeń, a zniżki z tego tytułu mogą wynosić aż 10%. Generali Agro kontynuuje również promocję „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024”. Przygotowane zostało aż 10 000 bonów do sieci sklepów Biedronka w wysokości 150 zł każdy. 

Poza tym, każdy klient, który ubezpieczy swoje uprawy standardowe w sezonie wiosna 2024 na powierzchni przekraczającej 25 ha, może liczyć na zniżkę w klauzuli szczególnej wynoszącą aż 50%. 

Źródło: Generali Agro