Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” odświeżyło ofertę popularnego ubezpieczenia NNW „Bezpieczna Szkoła”. Produkt ten obejmuje kompleksową ochroną ubezpieczeniową dzieci, młodzież, studentów, a także nauczycieli szkół i przedszkoli oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Ubezpieczenie „Bezpieczna Szkoła” 

„Bezpieczna Szkoła” to kompleksowe ubezpieczenie od TUW „TUW”, który dawna cieszy się zainteresowaniem rodziców i przedstawicieli placówek edukacyjnych. Ubezpieczyciel w ramach umowy obejmuje ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków: małe dzieci (już od 6. miesiąca życia), przedszkolaki, uczniów, młodzież. Co istotne, z oferty mogą również skorzystać studenci, słuchacze, nauczyciele szkół i przedszkoli oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Warto podkreślić, że ubezpieczenie „Bezpieczna Szkoła” to polisa NNW, która obowiązuje: 

  • przez całą dobę, 
  • 7 dni w tygodniu, 
  • zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. 

Co więcej, standardowa umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, a ubezpieczeni uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych zyskują dodatkowy 13. miesiąc ochrony ubezpieczeniowej. 

Elastyczna oferta ubezpieczeniowa 

Dzięki temu, że ubezpieczyciel oferuje pięć przemyślanych wariantów ochrony ubezpieczeniowej – minimalny, standardowy, komfortowy, maksymalny i optymalny – ofertę można elastycznie dostosować do potrzeb dzieci i młodzieży oraz do oczekiwań rodziców. Istnieje, bowiem możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia aż o 25 dodatkowych świadczeń. 

W ramach polisy „Bezpieczna Szkoła” TUW „TUW” oferuje wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dziecko, uczeń lub student dozna uszczerbku na zdrowiu z powodu niefortunnego zdarzenia, do którego doszło w przedszkolu, szkole lub na uczelni, jak również podczas zajęć sportowych, wycieczki czy wakacyjnego wyjazdu. 

Ubezpieczyciel dodatkowo wypłaci odszkodowanie, gdy do wypadku dojdzie w miejscu, gdzie uczeń lub student odbywa praktyki zawodowe, a także podczas uprawiania sportu – rekreacyjnego i wyczynowego – co oznacza, że w trakcie trwania polisy osoby ubezpieczone otrzymują szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz najwyższą jakość usług. 

Nowości w ofercie szkolnej 

Ubezpieczeni otrzymają świadczenia zarówno przy drobnym urazie ciała, jak i w przypadku poważnych zachorowań. Na potrzeby aktualnej oferty TUW „TUW” rozbudowało katalog poważnych zachorowań, uzupełniając go o coraz częściej występujące choroby, takie jak: cukrzyca typu I, niewydolność nerek, niewydolność serca i polymielitis. 

Natomiast w ramach rozszerzonego wariantu polisy ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, gdy ubezpieczony wymaga leczenia szpitalnego zarówno z powodu następstw nieszczęśliwego wypadku, jak i na skutek choroby. Świadczenie przysługuje za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu, począwszy od 1. dnia hospitalizacji i nie dłużej niż 90 dni. 

Co więcej, nowością wprowadzoną do aktualnej oferty ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” jest ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym za wyrządzenie szkody przez ubezpieczonego, np. w trakcie jazdy na hulajnodze elektrycznej czy na rowerze. 

Przy zawarciu umowy dotyczącej podstawowego wariantu polisy ubezpieczony w TUW „TUW” otrzymuje pakiet Assistance, który umożliwia szybki dostęp do fachowej pomocy: medycznej, prawnej oraz IT. Ogromnym atutem tego pakietu jest również możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego. 

Z opublikowanych informacji wynika, że ubezpieczenie NNW „Bezpieczna Szkoła” można zakupić u agentów i w placówkach terenowych TUW „TUW”, jak również on-line. Elektroniczny formularz pozwala na zawarcie umowy w trzech prostych krokach. 

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“