Z uwagi na specyfikę działalności przedsiębiorcy rolni, są narażeni na liczne ryzyka. Zmiany klimatyczne, choroby zwierząt czy też szkody wynikające z sytuacji losowych, takich jak kradzież czy pożar, to tylko niektóre z nich. Dlatego tak ważne jest posiadanie dobrze dobranego zakresu ubezpieczenia. 

Nowa odsłona pakietu „Bezpieczny Agrobiznes” 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” odświeżyło pakiet „Bezpieczny Agrobiznes”, który dedykowany jest przedsiębiorcom rolnym. W część prac związanych nową wersją produktu byli zaangażowani eksperci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr hab., prof. UMK, Damian Walczak oraz dr Michał Ziemiak. 

Od lipca ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko budynki, zwierzęta gospodarskie i maszyny rolnicze, ale przede wszystkim pozwala zapewnić bezpieczeństwo i stabilność finansową przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, umożliwia kontynuowanie działalności biznesowej nawet w obliczu poważnych strat. 

Bez względu na to, czy ubezpieczeniu podlega małe gospodarstwo agroturystyczne czy duże przedsiębiorstwo przetwórstwa rolno-spożywczego, TUW „TUW” oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, który można elastycznie dostosować do indywidualnych potrzeb ubezpieczającego. 

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia „Bezpieczny Agrobiznes”? 

Dzięki nowej ofercie skierowanej do przedsiębiorców rolnych w TUW „TUW” można ubezpieczyć: 

  • mienie użytkowane do prowadzenia działalności rolniczej i przetwórczej, np. budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, przedmioty i środki nietrwałe czy wartości pieniężne;   
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, np. szyby w oknach i drzwiach, oszklenia ścienne i dachowe czy oszklenie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE); 
  • mienie w transporcie (cargo), np.: środki obrotowe (np. ziemiopłody), maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz zwierzęta gospodarskie; 
  • sprzęt elektroniczny – od tzw. wszystkich ryzyk („All risk”); 
  • odpowiedzialność cywilną (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub w związku z posiadanym mieniem, które wykorzystywane jest np. do prowadzenia działalności. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony m.in. o OC: pracodawcy, najemcy, wynajmującego oraz za podwykonawców i produkt rolno-spożywczy; 
  • ochronę prawną, co umożliwia prawną reprezentację osoby ubezpieczonej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym; 
  • NNW – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy oraz podczas drogi do miejsca wykonywania pracy i z pracy zarówno przez osobę ubezpieczoną, jak i jej pracowników. A także podczas korzystania przez turystów z usług agroturystycznych, a w przypadku członków Kół Gospodyń Wiejskich podczas wszelkiej aktywności związanej z działalnością KGW, takiej jak: udział w spotkaniach, warsztatach, występach, targach czy wystawach. 

Innowacyjne ubezpieczenie 

Wśród zmian, które pojawiły się w pakiecie „Bezpieczny Agrobiznes”, znajduje się się propozycja zupełnie nowego na rynku, innowacyjnego ubezpieczenia obejmującego ochroną działalność Kół Gospodyń Wiejskich, a także członkinie i członków KGW. Dodatkowo właściciele zagród edukacyjnych mogą korzystać z ubezpieczenia przygotowanego przez ubezpieczyciela specjalnie z myślą o organizatorach warsztatów przybliżających dzieciom, młodzieży i dorosłym życie na wsi. Szczególnie, że zazwyczaj takie zajęcia odbywają się w gospodarstwach rolnych, gdzie nie jest trudno o wypadek. Co istotne, posiadanie tego typu ochrony ubezpieczeniowej buduje zaufanie opiekunów i rodziców, którzy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie zajęć. 

Ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia „Bezpieczny Agrobiznes” można zapoznać na stronie internetowej ubezpieczyciela, a także kontaktując się z agentami lub odwiedzając placówkę terenową TUW „TUW”. Tam uzyskamy pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia. 

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“