Drobne urazy czy kontuzje mogą zdarzyć się każdemu w każdej chwili, a ich skutki potrafią być bardzo uciążliwe i kosztowne. MetLife wprowadził do oferty dodatkowe indywidualne ubezpieczenie „Uszkodzenie Ciała po Wypadku”, które zapewnia ochronę nawet przy niewielkich urazach.

Warto zadbać o odpowiednią ochronę ubezpieczeniową

Nowy produkt MetLife zapewnia wsparcie zarówno w przypadku poważnych, jak i drobnych uszkodzeń ciała, takich jak skręcenia, zwichnięcia, złamania, oparzenia, odmrożenia, uszkodzenia tkanek miękkich czy rany zaopatrzone chirurgicznie. Co ważne pieniądze są wypłacane już za sam fakt uszkodzenia ciała wskutek wypadku.

Nawet najlepiej dopasowana polisa NNW nie uchroni przed wypadkami

Jednak zabezpieczy przed ich skutkami finansowymi. Jednak tego typu produkty najczęściej zapewniają wypłatę świadczenia w przypadku stwierdzenia tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu, a za takie zazwyczaj są uznawane uszkodzenia ciała, które są nieodwracalne i nie rokują poprawy.

Wiele urazów, np. ran, zwichnięć, skręceń czy złamań, nie powoduje trwałego uszczerbku

Z punktu widzenia klientów bardzo ważne jest, aby zakres ubezpieczenia był jak najszerszy i nasz nowy produkt to oferuje. Naszym celem jest też szybka wypłata świadczenia, od razu po wypadku, tak aby klienci nie musieli czekać na zakończenie procesu leczenia czy rehabilitacji. W przypadku urazu potrzebny jest szybki dostęp do pieniędzy i rehabilitacji, a dzięki naszej ofercie klienci nie będą musieli ponosić kosztów z tym związanych – mówi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

Bezpłatny Pakiet Rehabilitacyjny Assistance

Pakiet ten klienci otrzymują w razie wypadku przy sumie ubezpieczenia równej lub wyższej niż 50 tys. zł. Pakiet dostępny jest zarówno dla ubezpieczonego, jak i współubezpieczonego. Zakres usług assistance został dopasowany do najczęstszych potrzeb klientów po wypadku i obejmuje organizację i pokrycie kosztów: rehabilitacji, konsultacji lekarzy specjalistów, ortopedy czy chirurga, zakupu lub wypożyczenia oraz dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny czy infolinię medyczną.

Umowa „Uszkodzenie Ciała po Wypadku” zawierana jest na 5 lat, automatycznie przedłużana na kolejne 5-letnie okresy i trwa do końca umowy podstawowej lub do 75. roku życia osoby ubezpieczonej. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 100 tys. zł. Polisa dostępna jest jako umowa dodatkowa do umów podstawowych: „MetLife na Życie”, „MetLife Gwarancja Jutra”, „Gwarantowana Emerytura+” oraz „MetLife Gwarantowana Ochrona”:

„MetLife na Życie” – terminowe ubezpieczenie na życie, które dzięki zróżnicowanym opcjom dodatkowym, zapewnia m.in. środki finansowe na walkę z rakiem, wsparcie w razie trwałej niepełnosprawności, ochronę spłacenia kredytu hipotecznego, czy wzajemne ubezpieczenie wspólników w firmie.

„MetLife Gwarancja Jutra” – ubezpieczeń na życie i dożycie, które umożliwia gromadzenie kapitału oraz gwarantuje wypłatę z góry ustalonej kwoty w razie określonych zdarzeń oraz na koniec okresu ubezpieczenia.

„Gwarantowana Emerytura +” – ubezpieczenie rentowe, które zapewnia wypłatę miesięcznych świadczeń w określonej wysokości, po zakończeniu okresu opłacania składek, a także ochronę zdrowia i życia osoby ubezpieczonej.

„MetLife Gwarantowana Ochrona” – indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które umożliwia gromadzenie kapitału oraz zapewnia wypłatę z góry ustalonej, zagwarantowanej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia.

Szczegóły polisy znajdują się w OWU

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy.

Informacja prasowa: www.metlife.pl