Coraz wyższe odszkodowania za błędy medyczne wiążą się z większą odpowiedzialnością szpitali. Problemem dla szpitali jest także to, że do zaspokajania roszczeń przestają już wystarczać sumy gwarantowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Wysokie odszkodowania za błędy medyczne 

Niestety do zaspokajania roszczeń medycznych przestają już wystarczać sumy gwarantowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. O problemach z tym związanych mówił w wywiadzie dla Polskiego przedstawiciel TUW PZUW

– Pułap miliona złotych wypłaconego poszkodowanym już dawno został przekroczony, a tzw. sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach obowiązkowych wynoszą w przypadku pojedynczego zdarzenia 100 tysięcy euro. Do tego może również dochodzić długotrwała wypłata renty dla poszkodowanego. A każde wypłacone roszczenie i każda zawiązana rezerwa negatywnie wpływają też na wysokość składki ubezpieczeniowej płaconej przez szpital – opowiadał Piotr Daniluk, dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW. 

Z analizy spraw, którymi zajmuje się TUW PZUW, wynika, że prawie połowa roszczeń w sprawach o błędy medyczne dotyczy diagnostyki, 14 proc. – zakażeń, 7 proc. – uszkodzenia narządów, 4 proc. – upadków.  

– Zwracamy uwagę nie tylko na rodzaj roszczenia, lecz także na dziedzinę, w której dochodzi do błędów. Około 30 procent stanowią roszczenia z zakresu położnictwa i ginekologii, a tam niepożądane zdarzenia mogą mieć najbardziej dramatyczne skutki – wskazywał Piotr Daniluk. 

Bezpłatne szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego 

TUW PZUW chcąc zapobiegać niepożądanym zdarzeniom, prowadzi bezpłatne szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego. Diagnozowaniu potencjalnych zagrożeń służą również wizytacje medyczne w szpitalach. Są one prowadzone przez lekarzy z doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym. Nowością są kompleksowe badania opinii pacjentów, które TUW PZUW zainicjował we współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej. 

– Postanowiliśmy zapytać pacjentów o ich ocenę pobytu w szpitalu. W odróżnieniu od innych badań trafiamy do osób, którzy rzeczywiście były w szpitalu – podkreśla dyrektor Daniluk. 

Jak podnosić jakość opieki zdrowotnej? 

Warto podkreślić, że wyniki badań mają być ogłoszone w maju na organizowanym przez TUW PZUW Kongresie dla Szpitali. Dadzą one podstawę do dyskusji dotyczącej tego, jak podnosić jakość opieki zdrowotnej, a co za tym idzie będą pomagały zapobiegać błędom medycznym, zakażeniom i innym niepożądanym zdarzeniom. 

Przypominamy, że badania będą opracowane w oparciu o ogólnopolski sondaż, który przeprowadzono wśród losowo dobranych, hospitalizowanych w ostatnim okresie osób. Jego uzupełnienie stanowią ankiety wśród pacjentów konkretnych szpitali. Mają one dać odpowiedź na szczegółowe kwestie dotyczące tych placówek. 

Źródło: TUW PZUW