Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podsumował rok 2023 w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Z opublikowanych danych wynika, że w ubiegłym roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,76 mln szkód z polis komunikacyjnych OC i AC, a wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła prawie 16,6 mld zł. To prawie o 2 mld zł więcej niż rok wcześniej. 

Liczba umów AC systematycznie rośnie 

Z danych zaraportowanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że liczba aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC przekroczyła na koniec 2023 roku 28,5 mln, zaś liczba umów ubezpieczenia AC wyniosła ponad 7,3 mln. Dane te pokazują, że liczba właścicieli pojazdów korzystających z dobrowolnego ubezpieczenia systematycznie rośnie, a stosunek liczby umów AC do OC wyniósł na koniec ubiegłego roku 25,7%. 

Pełna treść Biuletynu Ośrodka Informacji UFG prezentującego informacje na temat rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w 2023 roku dostępna jest na stronie UFG

Wartość wypłaconych odszkodowań w górę 

Z opublikowanych informacji wynika, że w ubiegłym roku osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych zgłosiły ubezpieczycielom ponad 972 tysięcy  (rok wcześniej 967 tys.) szkód z ubezpieczenia OC sprawcy, z czego 45,5 tys. stanowiły szkody osobowe, pozostałe zaś szkody majątkowe. Ubezpieczyciele wypłacili w tym okresie 9,51 mld zł z polis komunikacyjnych OC i było to o 1,08 mld złotych więcej niż rok wcześniej. Do zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowań z OC sprawcy najczęściej dochodziło w piątki. 

Z kolei z ubezpieczeń autocasco wypłacono w 2023 roku ok. 7,06 mld zł. Kwota ta była o 820 mln zł wyższa niż przed rokiem. Liczba szkód zgłoszonych z AC wyniosła ponad 789 tys. wobec 780 tys. rok wcześniej. Do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia autocasco dochodziło w poniedziałki. 

Ośrodek Informacji UFG 

Przypominamy, że Ośrodek Informacji UFG gromadzi dane na temat zawartych umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, a także zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością ubezpieczycieli i wypłatą odszkodowania. Ubezpieczyciele korzystają tej bazy danych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego danego posiadacza pojazdu. Jak możemy przeczytać, w 2023 roku zakłady ubezpieczeń przesłały do UFG ponad 1,5 mld zapytań o historię ubezpieczeniową swoich klientów, zaś Fundusz udzielał odpowiedzi w trybie zdalnego dostępu. 

Co istotne, swoją historię polisowo-szkodową poprzez portal UFG.pl mogą sprawdzić także właściciele pojazdów. 

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny