Wczoraj Senat przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw. Wcześniejsze przewidywania potwierdziły się i akt został przyjęty bez poprawek.
 

 
Nowelizację ustawy 21 grudnia podczas głosowania poparło 84 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.
 
Dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej
 
Nowela ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma dostosować prawo w Polsce do przepisów Unii Europejskiej. Nowela jest odpowiedzią na opinię Komisji Europejskiej z 17 maja 2017 r., która wskazywała na brak implementacji polskiego porządku prawnego poszczególnych przepisów i dyrektyw. Przepisy zawarte w projekcie dotyczą: wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Unii Europejskiej oraz zawierania przez zagraniczne ZU umów koasekuracji dużych ryzyk, które znajdują się na terytorium Polski.
 
Oprócz tego nowela dotyczy nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu lub ograniczenia lub swobodnego rozporządzenia aktywami, które umiejscowione są terytorium Polski przez zagranicznego ubezpieczyciela lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, który wykonuje działalność w naszym kraju przez odział lub na zasadzie swobody świadczenia usług.
 
Źródło: www.gu.com.pl