przegląd komina

Każdy właściciel domu jednorodzinnego musi utrzymywać nieruchomość w dobrej kondycji i dbać o wykonanie okresowych przeglądów wymaganych przez prawo. Każda kontrola powinna być wykonana przez uprawnioną osobę oraz potwierdzona stosownym zaświadczeniem. W tym artykule przedstawiamy jakie są obowiązkowe przeglądy domu jednorodzinnego i jak do tego podchodzą poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Brak przeglądu = brak odszkodowania?

Zły stan techniczny budynku może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla wszystkich domowników. Niewykonanie przeglądów w terminie w przypadku szkody może oznaczać często brak wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Wysłaliśmy zapytania do Towarzystw Ubezpieczeniowych na temat tego czy informują swoich klientów o obowiązku przeglądu. Uzyskaliśmy odpowiedzi z TUZ Ubezpieczenia i Uniqa, które przedstawiły jak wygląda sprawa z obowiązkowymi przeglądami i czy informują o tym swoich klientów i agentów.

TUZ Ubezpieczenia

Dariusz Radaczyński, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w firmie TUZ Ubezpieczenia odpowiedział na kilka pytań dotyczących przeglądu domów:

Brak przeglądu domu może być przyczyną nieszczęścia i niepotrzebnych kosztów dodatkowych. Dlatego nie należy tej sprawy ignorować.

Czy TUZ przypomina o obowiązkowych przeglądach domu?

Tak, oczywiście. W interesie każdego klienta i każdej firmy ubezpieczeniowej jest przypominanie, że przeglądy domów to coś więcej niż obowiązek. To szansa, z której trzeba korzystać, bo może uchronić klientów przed tragedią i niepotrzebnymi stratami materialnymi i finansowymi.

W jaki sposób TUZ to komunikuje?

Firma TUZ Ubezpieczenia informuje klientów o wykonywaniu okresowych przeglądów budynków na kilka sposobów. Podstawowe informacje są zawarte w zapisach ogólnych warunków ubezpieczeń, ale o obowiązkowych przeglądach przypominają klientom również nasi agenci.

Czy brak przeglądu w przypadku wystąpienia szkody może oznaczać brak odszkodowania?

Każda szkoda w TUZ Ubezpieczenia jest traktowana indywidualnie. Standard rynkowy jest taki, że wskazanie bezpośredniej przyczyny szkody jest zadaniem towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym celu powoływani są biegli z zakresu czy to budownictwa, czy to pożarnictwa i ich rolą jest określenie, co było faktycznym powodem zdarzenia. Przyczyny oczywiście bywają różne, ale niestety czasem zdarza się, że przyczyną jest właśnie brak okresowego przeglądu domu.

Jak często zdarza się, że klienci zapominają o przeglądach?

Na szczęście coraz rzadziej. Świadomość klientów jest coraz wyższa, także nowsze technologie, stosowane w budownictwie, chronią nas przed takimi zdarzeniami. Przykładem na to jest szereg różnych systemów kominowych, w których jest zastosowany wkład ceramiczny z dodatkową izolacją cieplną lub wkład z metali nierdzewnych. Takie rozwiązania zapobiegają gromadzeniu się sadzy w potocznym „kominie”, a co za tym idzie, eliminują prawie całkowicie możliwość samozapłonu. Dlatego też brak przyjęcia odpowiedzialności, którego podstawą byłoby niewykonanie terminowego przeglądu budynku, stanowi znikomy odsetek w likwidowanych przez towarzystwa szkodach, również w TUZ Ubezpieczenia. Ten odsetek ciągle się zmniejsza, ale licho nie śpi, więc nadal trzeba przypominać, że przeglądy są konieczne.

Ważny przegląd jest niezbędny dla uzyskania odszkodowania po każdym rodzaju szkody?

Nie, czasem nie ma takiej potrzeby, aby sprawdzać, czy był przegląd. Kiedy pożar powstaje na przykład od uderzenia pioruna albo podpalenia przez osoby trzecie, wtedy brak wykonania przeglądu domu nie ma znaczenia i odszkodowanie jest przez TUZ wypłacane niezwłocznie.

Uniqa

Zapytaliśmy również firmę Uniqa, która odpowiedziała na następujące pytania:

Czy Państwa firma przypomina o obowiązkowych przeglądach domu?

Regularnie zwracamy agentom uwagę na kwestie bezpieczeństwa i zasad, także tych wynikających z prawa, o których nie powinni zapominać klienci. Robimy to m.in. w formie newsletterów wysłanych do sieci sprzedaży. Nacisk kładziemy na zimę i sezon ogrzewania w domach mieszkalnych, bo to okres zwiększonej liczby pożarów.

Poza tym wysyłamy mailingi do klientów (oczywiście, jeśli wyrazili odpowiednie zgody) oraz przygotowujemy specjalne mailingi dla naszych agentów, które mogą oni wysłać bezpośrednio do klientów. Podejmujemy w nich tematy związane z bezpieczeństwem i przypominamy o obowiązkach.

Czy brak przeglądu w przypadku wystąpienia szkody może oznaczać brak odszkodowania?

Wiele szkód jest wynikiem nagłych i niespodziewanych zdarzeń atmosferycznych, jak huragan czy powódź, dochodzi też do aktów wandalizmu czy drobnych szkód polegających na zbiciu szyby, czy zalaniu np. w wyniku pęknięcia wężyka. Jeżeli szkody takie nie są wynikiem zaniedbań w utrzymaniu budynku w należytym stanie lub zaniedbań związanych z brakiem okresowych przeglądów – to nie ma podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania.

Agencie przypomnij o przeglądach!

Kiedy i ile razy do roku trzeba wykonać przeglądy poszczególnych instalacji? Ciężko czasem zapamiętać wszystkie terminy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy „ściągawkę”, która przypomina, kto i kiedy ma wykonać przegląd poszczególnych instalacji.

POBIERZ I WYDRUKUJ:

LISTA OBOWIĄZKOWYCH PRZEGLĄDÓW DOMU JEDNORODZINNEGO 2019

źródło: TUZ Ubezpieczenia, Uniqa, opracowanie własne