OC w życiu prywatnym to produkt, który chroni osoby ubezpieczone przed finansowymi następstwami szkód wyrządzonym osobom trzecim. Ubezpieczenie to najczęściej sprzedawane jest w pakiecie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania, jednak polisę chroniącą z tego tytułu można nabyć także samodzielnie. Kiedy zatem OC w życiu prywatnym może okazać się przydatne?

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód, które zostaną spowodowane przez osobę ubezpieczoną lub :

 • jej osoby bliskie tj. dzieci, małżonka, partnera życiowego – jeżeli prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe,
 • zwierzęta domowe np. pies lub kot,
 • osoby pomagające w domu tj. opiekunka do dziecka, ogrodnik czy pomoc domowa.

Co ważne ubezpieczyciele umożliwiają zakup ubezpieczenia dla innej osoby. I w takim przypadku to osoba ubezpieczająca będzie opłacała składki.

W jakich sytuacjach polisa OC w życiu prywatnym może okazać się potrzebna?

Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie, jeżeli osoba ubezpieczona lub jej osoby bliskie, zwierzęta domowe lub osoby pomagające w gospodarstwie domowym przez przypadek wyrządzą szkodę innej osobie. W jakich zatem konkretnych sytuacjach może zadziałać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Polisa może okazać się przydatna np. w momencie zniszczenia lub uszkodzenia czyjejś własności, chodzi tu o tzw. szkody rzeczowe tj.:

 • upadek doniczki z balkonu na czyjś samochód,
 • zalanie mieszkania sąsiada w wyniku awarii pralki,
 • uszkodzenie w sklepie ekspozycji wystawy przez dziecko pozostawione bez opieki,
 • podrapanie prze kota / pogryzienie przez psa drogiej torebki  należącej do gościa.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zadziała również w sytuacji spowodowania u osoby trzeciej obrażeń ciała, inwalidztwa lub śmierci. W tym momencie mówimy o szkodach na osobie, które mogą powstać np. w wyniku:

 • upadku i złamania nogi na nieodśnieżonej posesji,
 • potrącenia i zranienia przechodnia podczas jazdy na rowerze,
 • najechania na stoku na innego narciarza, który na skutek upadku dozna np. wstrząsu mózgu.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu OC w życiu prywatnym

Ubezpieczyciele wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów umożliwiają rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej OC w życiu prywatnym o dodatkowe klauzule. Pozwala to na indywidualne dopasowanie oferty, tak by udzielana ochrona była naprawdę pełna.

Polisę można rozszerzyć o dodatkowe opcje ochrony, dzięki którym ubezpieczenie będzie działało między innymi w przypadku:

 • Prywatnego wyjazdu zagranicznego,
 • Wynajęcia mieszkania i zniszczenia jego wyposażenia,

lub wyrządzenia szkody:

 • przez psa zaliczanego do rasy agresywnej,
 • przez konie, które służą celom rekreacyjnym,
 • podczas uczestnictwa w polowaniach,
 • posiadaną bronią palną,
 • małą jednostką pływającą wykorzystywaną rekreacyjnie,
 • przez pojazdy, których nie obejmuje obowiązkowe OC.

Jak widać zakres ochrony polisy OC w życiu prywatnym jest bardzo szeroki i można go dopasować indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb.

Z uwagi na to, że koszt takiej polisy jest stosunkowo niski warto kupić ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Tym bardziej, że zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową  nie tylko osobie ubezpieczonej, ale także i jej bliskim. W efekcie czego zmniejsza się znacznie ryzyko finansowe związane ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim.

Źródło: OWU TU