Open Life rusza z promocją „ Zaszczepieni”, w której promuje szczepienia ochronne przeciw COVID19. Ubezpieczyciel wypłaci premię w wysokości 100 zł zaczepionym pracownikom, którzy przystąpili do grupowego ubezpieczenia na życie „Ochrona w grupie”.

Premia dla klientów ubezpieczyciela

Jak możemy przeczytać na stronie Open Life, ubezpieczyciel startuje z promocją „Zaszczepieni”. W jej ramach ma wypłacić zaszczepionym przeciw COVID19 premię w wysokości 100 zł. Promocją objęci są pracownicy przystępujący do grupowego ubezpieczenia na życie „Ochrona w grupie”.

Ubezpieczyciel wskazuje, że taka forma promocji ma wzmacniać świadomość Polaków w zakresie własnej odpowiedzialności za szczepienia i konieczności zabezpieczania się przed konsekwencjami choroby.

Ubezpieczenie „Ochrona w grupie” objęte promocją

Z opublikowanych informacji wynika, że zawierając teraz umowę ubezpieczenia grupowego, ze składką sponsorowaną przez pracodawcę można skorzystać z promocji, w ramach której, ubezpieczony pracownik może otrzymać wspomnianą wyżej premię w wysokości 100 zł po przedstawieniu Unijnego Certyfikatu COVID19.

Jak to wygląda w praktyce? By wziąć udział w promocji „Zaszczepieni” wystarczy spełnić następujące warunki:

  • Zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego ze składką sponsorowaną przez pracodawcę musi nastąpić w okresie od 06.09.2021 r. do 28.02.2022 r.
  • Minimalna składka miesięczna za pracownika to 25 zł.
  • Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na 2 lata.
  • Umowa ubezpieczenia zawierana jest z podmiotem zatrudniającym powyżej 20 pracowników.
  • Promocja dotyczy ubezpieczonych, czyli pracowników przystępujących do ubezpieczenia, dla których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w okresie od 01.10.2021 r. do 01.03.2022 r., a którzy przeszli pełne zaszczepienie przeciw COVID19 a także posiadają Certyfikat COVID19.

Korzyści także dla pracodawcy

Ubezpieczyciel podkreśla, że ubezpieczenie sponsorowane przez pracodawcę objęte promocją jest nie tylko idealnym benefitem dla pracownika, ale także istotną korzyścią dla samego pracodawcy. Ma on bowiem pewność, że pracownicy są chronieni, a jego biznes nie jest narażony na długotrwałe przestoje spowodowane nieobecnościami kluczowych pracowników. Dodatkowo zaszczepieni pracownicy to dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa mniej barier powodowanych pandemią i wprowadzanymi obostrzeniami, a w okresach nasilonych zachorowań to przewaga nad konkurencją.

Warto dodać, że wydatki poniesione przez pracodawcę na pokrycie składki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania. (Art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Źródło: Open Life