PZU poinformował, że osoby dotknięte wojną w Ukrainie mogą skorzystać bezpłatnie z opieki medycznej w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie. Konsultacje i badania można zrealizować na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Opolu i Częstochowie.

Bezpłatna opieka medyczna w placówkach PZU Zdrowie

Z opublikowanych przez PZU informacji wynika, że osoby dotknięte wojną w Ukrainie mogą skorzystać bezpłatnie z opieki medycznej w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie. Ubezpieczyciel zapewnia podstawową opiekę zdrowotną oraz konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne. Jak możemy przeczytać, szczegółowe informacje o zakresie realizowanych świadczeń medycznych można uzyskać bezpośrednio w każdej placówce (lista dostępna jest na stronie ubezpieczyciela). Co ważne, w razie konieczności leczenia szpitalnego, pacjentowi nie tylko zostanie wskazany najbliższy szpital, ale zostanie wystawione skierowanie.

PZU informuje także, że poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej (w nocy, w weekendy i święta) obywatele Ukrainy otrzymają pomoc, dzwoniąc na bezpłatny numer 800 137 200. Lekarze PZU Zdrowie udzielają porad medycznych oraz wystawiają recepty i skierowania. Co istotne, infolinia jest obsługiwana w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Kto może skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej?

Ubezpieczyciel zaznacza, że z bezpłatnej opieki medycznej może skorzystać każdy obywatel Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szczepienia przeciw COVID-19 i bezpieczeństwo epidemiologiczne

W swoim komunikacie PZU podkreśla, że jego centra medyczne spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa epidemiologicznego. Pacjenci w razie potrzeby mają zapewnione maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk. Wiele z placówek PZU wykonuje szczepienia przeciw COVID-19 oraz inne szczepienia ochronne dzieci i dorosłych. Pamiętajmy o tym, że pacjent zgłaszający się na szczepienie musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC. Warto dodać, że szczegółowych informacji o dostępnych szczepieniach udzielają bezpośrednio placówki medyczne.

Źródło: PZU SA