Choroby nowotworowe stanowią w Polsce drugą najczęstszą przyczynę zgonów. Rocznie z powodu nowotworów umiera niemal 100 tys. ludzi. Dlatego w przypadku nowotworów niezwykle ważna jest profilaktyka i regularne wykonywanie badań, które pozwalają na wczesnym etapie wykryć nowotwory i podjąć odpowiednie leczenie.

Od lat październik na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Z kolei w listopadzie propagowana jest akcja „movember”, której celem jest wzrost świadomości związany z rakiem prostaty. W tych miesiącach bardzo aktywnie prowadzone są akcje edukacyjne i kampanie, które mają zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, iż profilaktyka i konieczność prowadzenia regularnych badań, pozwalają na wczesne wykrycie choroby i zwiększają szanse na wyleczenie.

W tym szczególnym okresie zaplanowano w Polsce szereg akcji edukacyjnych i kampanii związanych z budzeniem świadomości i czujności onkologicznej oraz zachęcaniem do regularnego wykonywania badań. Jako Allianz także zwracamy uwagę naszym klientom na tematy związane z nowotworami. Dlatego przygotowaliśmy dedykowaną zniżkę 50% na pakiet onkologiczny, który jest uzupełnieniem grupowego ubezpieczenia na życie. Dla firm, które w okresie październik-listopad zdecydują się na rozpoczęcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina, pakiet onkologiczny będzie dostępny za 5 pln – mówi Damian Zieliński, Menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych i Zdrowotnych, Allianz Polska

W ramach wsparcia ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej Allianz przygotował szczegółowy zakres świadczeń:

 1. Pakiet świadczeń medycznych dla ubezpieczonego, któremu wydano kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego:
 2. konsultacje lekarzy specjalistów: chirurg, okulista, otolaryngolog, ortopeda, ginekolog, urolog, pulmonolog, lekarz rehabilitacji, onkolog, endokrynolog, hepatolog, hematolog, nefrolog, dermatolog,
 3. diagnostyka laboratoryjna, w tym markery nowotworowe,
 4. badania specjalistyczne: RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, biopsja – pobranie materiału wraz z mikroskopowym badaniem histopatologicznym.
 • Pakiet świadczeń medycznych dla ubezpieczonego w przypadku zdiagnozowania u niego zaawansowanego nowotworu:
 • świadczenia assistance do 5000 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia (m.in. transporty medyczne, pomoc pielęgniarki, dostarczenie posiłków i leków, pomoc domowa, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi, zwrot kosztów peruk i protez),
 • rehabilitacja – maks. 10 zabiegów w odniesieniu do każdego zdarzenia,
 • do 20 000 zł na pokrycie kosztów operacji plastycznej, która ma na celu usunięcie blizn, znamion lub nieprawidłowości w budowie ciała powstałych w wyniku operacyjnego usunięcia zaawansowanego nowotworu.
 • Pakiet świadczeń medycznych związanych z najbliższą rodziną w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego zaawansowanego nowotworu:
 • pomoc psychoonkologa – maks. 5 konsultacji łącznie dla małżonka/partnera i dzieci w odniesieniu do każdego zdarzenia
 • test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów dla rodzeństwa i dzieci ubezpieczonego
 • konsultacja onkologiczno-genetyczna dla rodzeństwa i dzieci ubezpieczonego
 • Pakiet świadczeń medycznych dla ubezpieczonego w przypadku zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu u rodzeństwa, dziecka lub rodzica ubezpieczonego:
 • pomoc psychoonkologa – 5 konsultacji w odniesieniu do każdego zdarzenia,
 • test zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów w odniesieniu do każdego zdarzenia (SU 5000 zł),
 • konsultacja onkologiczno-genetyczna w odniesieniu do każdego zdarzenia (SU 3000 zł).

Zdecydowanym wyróżnikiem zakresu pakietu onkologicznego w ramach ubezpieczenia Allianz Rodzina jest na pewno możliwość wykonania testu genetycznego. Taki test dostępny jest dla rodzeństwa i dzieci osoby ubezpieczonej w przypadku zdiagnozowania u niej zaawansowanego nowotworu lub dla osoby ubezpieczonej w przypadku zdiagnozowania u rodziców, rodzeństwa lub dziecka zaawansowanego nowotworu. Dzięki wykonaniu testu możliwe jest sprawdzenie skłonności genetycznych do zachorowania na nowotwór w przyszłości, a w razie czego podjęcie odpowiedniego leczenia – dodaje Damian Zieliński, Allianz Polska

Więcej informacji na temat ubezpieczenia Allianz Rodzina i dostępnych pakietów na: https://www.allianz.pl/pl_PL/informacje/allianz-rodzina-cpl-interia.html