Z badania Mondial Assistance „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” wynika, że samochodowy pakiet usług assistance wciąż stanowi najcenniejsze wsparcie dla wielu z nas. A decyzję zakupowe podejmujemy zwykle po ocenie stosunku jakości do ceny. 

Usługi assistance w oczach klientów 

Celem badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” było zaobserwowanie trendów w zakresie rozpoznawalności usług assistance oraz zmierzenie atrakcyjności usług finansowo-ubezpieczeniowych z dołączoną pomocą asystora. Wyniki ankiety pokazały, że rośnie świadomość społeczeństwa w zakresie pakietów assistance. Co ciekawe, blisko 2/3 respondentów twierdzi, że warto zapłacić nieco więcej za ubezpieczenie i uzyskać lepszy pakiet usług dodatkowych. A aż 83% uważa, że ubezpieczyciel powinien nie tylko wypłacać odszkodowanie, ale też organizować pomoc. 

Zaskakiwać, zatem nie powinno to, że pakiety z szerokim wachlarzem doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych odnotowały najlepsze wyniki. Okazało się też, że za najważniejsze usługi pomocowe uznano te, które są związane wsparciem samochodowym (84%) oraz medycznym (74%). Trzecią najbardziej wartościową usługą jest assistance domowe, które odnotowało w minionym roku wzrost o 8 p.p. – obecnie jako ważną uznaje ją 62% ankietowanych. 

Świadomy wybór ubezpieczenia assistance 

Wyniki badania pokazują też, że klienci do kwestii ubezpieczeń podchodzą z rozwagą – podejmują  swoje decyzje zakupowe po ocenie stosunku jakości do ceny. 

– Wyniki naszego badania potwierdzają, że klienci traktują ubezpieczenia oraz pakiety assistance poważnie i z rozwagą – decyzja podejmowana jest po ocenie stosunku jakości do ceny. Widać też sektory, w których szczególnie popularne są usługi asystorskie. Zaskoczeniem na pewno nie jest tu turystyka i poszukiwanie ochrony oraz gwarancji otrzymania pomocy przez podróżujących. Widoczne jest również zapotrzebowanie na assistance domowe, o które coraz częściej zapytują konsumenci, a szczególnie interesującym trendem jest oczekiwanie rozwiązania problemu zamiast wypłaty gotówki – komentuje wyniki badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance. 

Zaskakiwać może to, że w przypadku likwidacji szkód mieszkaniowych zauważalna jest malejąca grupa konsumentów chętnych do otrzymania jedynie środków finansowych. Już blisko 60% osób preferuje uzyskanie kompleksowej organizacji remontu wraz z pokryciem kosztów, a blisko co druga osoba zdecydowałaby się na nią bez względu na rozmiar i wycenę szkody. Najważniejsze jest dla nich jak szybko zostanie przeprowadzona naprawa (68%) a w następnej kolejności wygoda (61%) oraz gwarancja jakości (55%). Ogólnie wzrósł odsetek osób, które korzystają z posiadanych pakietów assistance – blisko 60% w 2022 roku skorzystało przynajmniej raz (wzrost z 45% rok wcześniej). Z kolei 28% korzysta z usługi rzadziej niż raz w roku. 

Pomimo największego zainteresowania assistance samochodowym, do najpopularniejszych obaw wśród ankietowanych (76%) należy szeroko pojęta utrata zdrowia – zarówno w wyniku wypadku, jak i ciężkiej choroby. Ok. 70% respondentów boi się wypadków samochodowych, pożaru, zalania lub włamania do mieszkania, natomiast 65% obawia się braku zabezpieczenia rodziny w przypadku swojej śmierci. 

Na co zwracają uwagę osoby poszukujące ubezpieczenia? 

Z badania wynika, że największy i praktycznie taki sam wpływ na decyzję dotyczącą zakupu ubezpieczenia na życie, NNW oraz domu mają zakres ochrony oraz cena (wszystkie w okolicach 58%). Można, zatem założyć, że klient decydujący się na ubezpieczenie przede wszystkim stawia na stosunek, jakości do ceny. Z kolei szeroko pojęte pakiety assistance były kluczowe dla mniej więcej co czwartego z respondentów – wyniki wahały się pomiędzy 20% (dom) a 26% (NNW i ubezpieczenie na życie). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczeń samochodów, gdzie zdecydowanie najważniejsza była cena (aż 69%). Drugi był zakres ubezpieczenia (58%), a trzeci pakiet assistance (40%). Natomiast w przypadku ubezpieczeń turystycznych cena i zakres ubezpieczenia były nieco mniej istotne niż w przypadku pozostałych linii (cena 56%, zakres 53%), za to większą wagę klienci przywiązywali do odpowiednich pakietów assistance (35%). 

Źródło: Mondial Assistance