PZU wprowadza nowe narzędzie online do zawierania umów ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo. Platforma, która dedykowana jest dla klientów korporacyjnych i reprezentujący ich brokerów pozwala w szybki sposób obliczyć składkę oraz wystawić polisę ubezpieczenia. 

Platforma Cargo – nowe narzędzie online PZU 

Platforma Cargo to nowe narzędzie online, które zostało udostępnione przez PZU. Pozwala ono na samodzielne zawieranie umów jednostkowych ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo, na warunkach określonych w zawartej wcześniej Umowie Generalnej. Z opublikowanych informacji wynika, że zarejestrowanie ładunku jest możliwe po wskazaniu odpowiedniego, zdefiniowanego wcześniej szablonu oferty i podaniu podstawowych danych ładunku, takich jak rodzaj przewożonego mienia, suma ubezpieczenia, czy okres ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie naliczy się automatycznie, a polisa i certyfikat są od razu zapisywane na koncie klienta. 

Platforma Cargo została udostępniona klientom instytucjonalnym, czyli takim podmiotom jak firmy transportujące własne towary lub specjalizujące się w spedycji krajowej i międzynarodowej, oraz reprezentującym ich brokerom w oparciu o stosowne pełnomocnictwo. Każdy użytkownik platformy może samodzielnie dokonać rejestracji transportów i wystawić polisę wraz z certyfikatem. System działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Rozwiązania dla biznesu korporacyjnego 

Jak możemy przeczytać, Platforma Cargo jest pierwszym elementem portalu self-service mojaFirma.pzu.pl PZU. Już wkrótce klienci korporacyjni PZU i pośrednicy z poziomu jednego systemu będą mieli dostęp do całej oferty rozwiązań PZU dla biznesu korporacyjnego. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu mojaFirma PZU dostępny jest na mojafirma.pzu.pl 

– W biznesie liczy się szybkość i skuteczność działania, dlatego stale pracujemy nad rozwiązaniami, które przyśpieszą procesy sprzedażowe i pozwolą klientom korporacyjnym na zakup ubezpieczenia o dowolnej porze, w dowolnym dniu i z dowolnego miejsca. Taką swobodę działania zapewnia Platformy Cargo – pierwszy moduł portalu self-service mojafirma.pzu.pl – mówi Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego w PZU SA. 

Ubezpieczenie mienia w transporcie Cargo 

Ubezpieczenie mienia w transporcie Cargo to produkt skierowany do firm i przedsiębiorstw, które w związku z obrotem handlowym ponoszą tzw. ryzyko transportowe wynikające m.in. z transportu surowców, półproduktów i towarów oraz ich dystrybucją. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla każdego rodzaju transportu krajowego i międzynarodowego, wykonywanego wszystkimi środkami transportu. Zakres ubezpieczenia jest wariantowy i uwzględnia ochronę od ryzyk nazwanych, jak wypadek, pożar, kradzież z włamaniem, rabunek lub w formule all risk. Do standardowych wyłączeń należą m.in. wartości pieniężne, prototypy, bagaż osobisty, pojazdy holowane lub poruszające się na własnych kołach, odpady. W wyjątkowych przypadkach, na dodatkowo uzgodnionych warunkach, PZU może objąć ochroną ubezpieczeniową przedmioty standardowo wyłączone na przykład zwierzęta żywe czy surowce wtórne. Należy podkreślić, że szczegółowe warunki ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo dostępne są na pzu.pl oraz w Oddziałach Sprzedaży Korporacyjnej PZU. 

– Branża transportowa to kluczowy element polskiej gospodarki, na szczególnie wrażliwy na sytuację  gospodarczą i geopolityczną. Dlatego w obecnych czasach warto szczególnie mocno zadbać o właściwe ubezpieczenie mienia w transporcie, tak by uniknąć strat, które są m.in. następstwem wypadków środków transportu, kradzieży lub ryzyk naturalnych – dodaje Piotr Nettik, dyrektor ds. Underwritingu Ubezpieczeń Pozakomunikacyjnych w Biurze Analiz i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Korporacyjnych. 

Źródło: PZU SA fot. materiały marketingowe PZU