Najnowsze sprawozdanie, które zostało opracowane przez Rzecznika Finansowego potwierdza najwyższą jakość obsługi klienta w Warcie. Co ciekawe, wynik ten został osiągnięty przez ubezpieczyciela już siódmy rok z rzędu. 

Sprawozdanie Rzecznika Finansowego 

Sprawozdanie Rzecznika Finansowego opracowywane jest każdego roku i zawiera liczbę interwencji zgłaszanych tej instytucji przez klientów wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Następnie skala tych zdarzeń jest porównywana z udziałem w rynku poszczególnych ubezpieczycieli, a następnie wyrażana w procentach. Im niższy wynik, tym proporcjonalnie mniej zastrzeżeń do działania firmy zgłaszają jej klienci. Dzięki zestawieniu widać, które firmy zapewniają klientom najlepszą jakość obsługi klienta. 

Warta z najlepszym rezultatem 

Co ciekawe, już siódmy rok z rzędu Warta osiągnęła najlepszy rezultat w segmencie ubezpieczeń majątkowych (cały dział II), uzyskując wynik 64 proc. Ubezpieczyciel zajął również najwyższą pozycję w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Kolejne w rankingu Towarzystwa Ubezpieczeniowe zanotowały odpowiednio: Ergo Hestia – 78 proc. oraz Allianz – 90 proc. 

Warto podkreślić, że towarzystwo utrzymuje wiodącą pozycję wraz z dynamicznym wzrostem liczby klientów i aktywnych polis. Tylko w ubiegłym roku obie spółki Warty wypłaciły łącznie swoim klientom ponad 5,4 mld zł w związku z ponad 620 tys. zgłoszonymi szkodami majątkowymi i niemal 550 tys. wnioskami o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń na życie. 

Najwyższa jakość obsługi klienta 

Jak widać im lepszy wynik tym więcej zadowolonych z obsługi klientów. A takie rezultaty osiąga się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu całego zespołu Warty. 

 Już 7. rok z rzędu sprawozdanie Rzecznika Finansowego jest wyraźnym potwierdzeniem, że to Warta zapewnia najwyższą jakość obsługi klienta na rynku ubezpieczeń majątkowych. Cały czas naszymi działaniami udowadniamy, że nawet w trudnych sytuacjach podchodzimy do spraw naszych klientów empatycznie i rzetelnie. Coroczna pozycja lidera to sukces, który osiągamy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu całego zespołu, który dba o długofalowe relacje i podejmuje wszelki wysiłki, by skutecznie rozwiązać ewentualne nieporozumienia. Dzięki temu klienci mogą czuć się pewnie i bezpiecznie – co stanowi istotę naszych działań jako czołowego ubezpieczyciela na rynku – mówi Rafał Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu w Warcie, odpowiedzialny za likwidację szkód i operacje. 

Źródło: WARTA