Od 1 stycznia 2021 r. zmienią się wzajemne zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych w tym również karty EKUZ dla obywateli Wielkiej Brytanii i Polski, wynikające z unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dlatego przed podróżą warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, które zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania w trakcie wyjazdu.

Twardy Brexit a świadczenia opieki zdrowotnej

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej i końcem okresu przejściowego, od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady funkcjonowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i karty EKUZ. W konsekwencji bezumownego Brexitu od nowego roku wygasną wszelkie uprawnienia do świadczeń zdrowotnych wynikające z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, posiadane przed tą datą przez osoby ubezpieczone w Polsce – na terytorium Wielkiej Brytanii i osoby ubezpieczone w Wielkiej Brytanii – na terytorium Polski.

W praktyce oznacza to, że:

  • utracą ważność wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) dokumenty uprawniające do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terytorium Zjednoczonego Królestwa przez osoby tam zamieszkujące – tj. formularze S1 (lub E106, E109, E121) oraz dokumenty uprawniające do świadczeń zdrowotnych w związku z wypadkiem przy pracy – tj. formularze DA1 (lub E123);
  • utracą ważność wydane przez NFZ dokumenty uprawniające do skorzystania z planowych świadczeń zdrowotnych w Wielkiej Brytanii – tj. formularze S2;
  • osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez NFZ utracą prawo do posługiwania się tym dokumentem w celu skorzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terytorium Wielkiej Brytanii;

i jednocześnie:

  • utracą ważność „poświadczenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej” wydane przez NFZ osobom ubezpieczonym w Wielkiej Brytanii i zamieszkującym w Polsce, na podstawie brytyjskich formularzy S1 (lub E106, E109, E121) oraz brytyjskie dokumenty uprawniające do świadczeń zdrowotnych w związku z wypadkiem przy pracy – tj. formularze DA1 (lub E123);
  • utracą ważność wydane przez instytucje brytyjskie dokumenty uprawniające do skorzystania z planowych świadczeń zdrowotnych w Polsce – tj. formularze S2;
  • osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez instytucje brytyjskie utracą prawo do posługiwania się tym dokumentem w celu skorzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Dodatkowe ubezpieczenie podróżne

Czy zatem obywatele polscy będą mogli posługiwać się w Wielkiej Brytanii kartą EKUZ? Z podanych informacji wynika, że obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, nie będą już mogli korzystać w Wielkiej Brytanii z opieki zdrowotnej na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego warto upewnić się, czy posiadane ubezpieczenie zdrowotne obejmuje zwrot kosztów leczenia w pilnych przypadkach w kraju nienależącym do UE. Jeśli nie, warto wówczas rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku osób, będących obywatelami Wielkiej Brytanii. Nie będą oni mieli dostępu do opieki zdrowotnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w tym w Polsce, na podstawie karty EKUZ. Dlatego w przypadku posiadania ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii i planowania podróży np. do Polski należy zapytać swojego ubezpieczyciela, o to, czy przysługuje zwrot kosztów leczenia w państwach członkowskich UE w nagłych wypadkach. W przypadku negatywnej odpowiedzi warto wówczas zakupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne.

Pamiętajmy o tym, że w sytuacjach nagłych zachorowań i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, pomoc medyczna zostanie nam udzielona. Jeśli jednak nie będziemy ubezpieczeni na wypadek podróży, zostaniemy zobowiązani do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Dlatego nie zapominajmy o tym, że polisa turystyczna będzie dobrym zabezpieczeniem podczas wyjazdu a w razie wypadku umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z instytucją udzielająca nam pomocy medycznej.

Źródło: NFZ; brexit.gov.pl