Ekstremalne zjawiska pogodowe zdarzają się coraz częściej w całym kraju. W miarę pojawiania się coraz większej liczby orkanów i innych szkodliwych zdarzeń tj. susze, firmy ubezpieczeniowe wydają coraz więcej na usuwanie szkód co wiąże się ze wzrostem składek.

Ubezpieczenia majątkowe

W Polsce rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami majątkowymi zarówno przez klientów indywidualnych, jak i korporacje. Szacuje się, że już ponad 10 mln ubezpieczeń obejmuje ochroną domy, mieszkania i ruchomości zabezpieczając je przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń jak silne wiatry, powodzie, pożary czy zalania. Analizy pokazują, że około  60% domów w Polsce jest objętych ochroną ubezpieczeniową i tendencja ta stale rośnie. Z uwagi na  pojawiające się w ostatnich latach ryzyko suszy rolnicy również coraz częściej decydują się na ubezpieczenie swoich upraw.

Po trzech kwartałach 2019 r. można zaobserwować wzrost liczby szkód z 300 tysięcy do 371 tysięcy w stosunku do minionego roku. Wypłacono 16,5 mld zł odszkodowań i jest to więcej o 9 % niż w roku 2018. Co ważne ubezpieczyciele wypłacili z tytułu żywiołów 1,2 mld zł i jest to kwota aż o 23 % wyższa niż w roku poprzednim.

Wzrost cen polis majątkowych

Obecnie przewiduje się, że zmiany klimatu zwiększą częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zdarzeń pogodowych. W rezultacie straty finansowe klientów spowodowane przez klęski żywiołowe mogą znacznie wzrosnąć i obniżyć rentowność ubezpieczycieli.  Można zaobserwować na całym świecie tendencję do stosowania tradycyjnych środków ograniczania ryzyka tj. zwiększanie składki i zmiany zakresu ochrony. Ważne jest jednak to, by ubezpieczyciele właściwie uwzględniali zmieniające się ryzyko wynikające z ekstremalnych zdarzeń pogodowych tak, by utrzymać swoją rentowność.

Zauważalne są już podwyżki składek dla klientów korporacyjnych, szczególnie w sytuacji wzrostu ich szkodowości. Klienci indywidualni w najlepszej sytuacji mogą liczyć na utrzymanie składki z roku minionego, ale w przypadku  wypłaconej szkody cena polisy możne znacznie wzrosnąć.

Źródło: opracowanie własne