Czy komunikacyjne ubezpieczenie OC w każdej firmie jest takie same?

Tak. Sumę i zakres ubezpieczenia reguluje Ustawa z  dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.