O sukcesie leczenia często decyduje czas. A wysokie koszty i brak dostępu do placówek medycznych często powodują ograniczenia w wyborze i zastosowaniu odpowiedniej terapii. Dlatego chcąc ułatwić powrót do zdrowia klientom, Warta poszerzyła swoje ubezpieczenie Warta Ochrona o możliwość leczenia za granicą.

Szybkie podjecie leczenia zwiększa szanse na powrót do zdrowia

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego przy tej okazji warto przypomnieć o konieczności regularnych badań profilaktycznych i zdrowym stylu życia. Wg. raportu „Health at a Glance 2019” na nowotwory w Polsce chorują średnio 254 osoby na 100 tys. mieszkańców, a wskaźnik umieralności na nowotwory złośliwe, to aż 237 osób na 100 tys. mieszkańców1. Onkolodzy są zgodni, co do tego, że szybka i trafna diagnoza oraz sprawne podjęcie leczenia, to warunek konieczny, aby szanse na powrót do zdrowia były wyższe, a całkowite wyleczenie możliwe2. Z tego powodu Warta rozszerza produkt życiowy Warta Ochrona o dodatkową umowę, która daje możliwość dostępu do najlepszych specjalistów i ośrodków zdrowia niemal na całym świecie.

Pakiet Leczenie za granicą

Z informacji opublikowanych przez ubezpieczyciela wynika, że ubezpieczenie Warta Ochrona to możliwość leczenia za granicą z limitem kosztów na poziomie aż 2 mln euro.

Nasza oferta obejmuje weryfikację diagnozy, przygotowanie planu leczenia oraz organizację i sfinansowanie wyjazdu i leczenia za granicą  – z limitem kosztów na poziomie 2 milionów euro. Dzięki współpracy z klinikami w Stanach Zjednoczonych, Europie czy Azji osoba objęta ubezpieczeniem uzyska dostęp do profesjonalnej opieki medycznej, a po powrocie do Polski pokryjemy koszty zaleconych konsultacji lekarskich i leków. Wspieramy naszych klientów w takich sytuacjach jak nowotwór, konieczność przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, neurochirurgicznej lub przeszczepu. Wiemy, że w takich sytuacjach istotne jest zapewnienie dostępu do terapii na najwyższym poziomie, a obecnie jej uzyskanie często jest dużym wyzwaniem – mówi Marek Twardowski, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za Departament Rozwoju Produktów w TUnŻ Warta.

Wspomniana wyżej oferta wspiera klientów podczas leczenia nowotworów, chorób kardiologicznych, a także pokryć koszty operacji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych lub przeszczepów. Co ważne, produkt obejmuje ochroną już od momentu otrzymania diagnozy choroby. Zapewnia także możliwość weryfikacji diagnozy u innego, zagranicznego specjalisty, pokrycia kosztów transportu na zagraniczną terapię czy leczenia za granicą. Ubezpieczenie obejmuje także opłacenie badań medycznych i związanych z nimi konsultacji i potrzebnych leków po powrocie do kraju.

Niezwykle istotne jest to, że osoba posiadająca ochronę w zakresie Leczenia za granicą w produkcie Warta Ochrona, otrzyma dedykowanego opiekunka medycznego i całodobowe wsparcie na każdym etapie leczenia. Warto tu dodać, że najnowsza oferta skierowana jest do osób na stałe zamieszkujących terytorium Polski.

Świadczenia realizowane dzięki współpracy

Jak możemy przeczytać, świadczenia dla klientów ubezpieczyciela będą realizowane dzięki współpracy z firmą Further – światowego lidera w projektowaniu i rozwoju innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych dla osób cierpiących na poważne choroby. Firma ta posiada ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które oferuje w ponad 30 krajach, obsługując obecnie ponad trzy i pół miliona osób.

Informacje o nowej ofercie dostępne agentów ubezpieczyciela oraz na stronie Warty.

1 https://pulsmedycyny.pl/jaka-jest-zachorowalnosc-i-umieralnosc-na-nowotwory-w-polsce-979333

2  https://www.szpitalskierniewice.pl/aktualnosci/rakx-szybka-diagnoza-ratuje-zyciex,317.html

Źródło: Warta