PZU rusza z nową edycją ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc, w której można zdobyć kilkadziesiąt tysięcy dofinansowania na realizację inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w okolicy. Ubezpieczyciel po rocznej przerwie kontynuuje w ten sposób wsparcie dla społeczności lokalnych.

Wsparcie działań w lokalnych społecznościach

Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że po rocznej przerwie, rusza nowa edycja akcji Pomoc To Moc.

– Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dotychczas wsparliśmy 500 projektów na łączną kwotę 12 mln zł. Bardzo zależało nam, aby po roku przerwy w akcji, kiedy PZU pomagał służbom medycznym i Polakom w walce z koronawirusem, wznowić Pomoc To Moc przede wszystkim ze względu na wsparcie działań w lokalnych społecznościach. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji „Zdrowa i bezpieczna rodzina” szczególnie zachęcamy do zgłaszania inicjatyw służących ochronie zdrowia i propagowaniu zdrowego stylu życia całych rodzin, co jest teraz szczególnie ważne. Naszym celem jest pomoc społecznościom lokalnym także w niewielkich miejscowościach w budowie przyjaznej i bezpiecznej okolicy  –  mówi Robert Lubański, dyrektor ds. prewencji PZU.

Projekty mają zachęcać do aktywności

Tegoroczna akcja ma promować pomysły, które prowadzą do zmniejszania zagrożeń zdrowotnych i budowania świadomości społecznej dotyczącej tego, jak ważna jest troska o zdrowie – w tym aktywność fizyczna. Co więcej podjęte inicjatywy mają zachęcać do takiej aktywności całe rodziny i edukować w zakresie profilaktyki zdrowotnej, jak również udzielania pierwszej pomocy. Ubezpieczyciel stawia również na pomysły, które będą służyły dostosowaniu infrastruktury w miejscach publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz podnosiły bezpieczeństwo w innych dziedzinach.

Nowa edycja skierowana jest w szczególności do organizacji pozarządowych, które podejmują działania na rzecz lokalnych społeczności i najlepiej znają ich potrzeby. Jak możemy przeczytać, o dofinansowanie z funduszu prewencyjnego można się ubiegać do 17 września, składając wniosek za pośrednictwem dedykowanej ku temu strony internetowej.

Wsparcie ubezpieczyciela

Dofinansowanie od ubezpieczyciela można otrzymać między innymi na cykliczne akcje profilaktyczne i edukacyjne, programy i projekty z udziałem profesjonalisty z zakresu zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej lub bezpieczeństwa, konsultacje i warsztaty poświęcone ochronie zdrowia i propagujące zdrowy tryb życia. Na wsparcie mogą również liczyć projekty, których celem jest wspomaganie powrotu do zdrowia osób, które przebyły COVID-19, a także inicjatywy związane z budową odpowiedniej infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w okolicy. Dofinansowane mogą uzyskać także projekty, których rolą będzie edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze i w internecie oraz wszelkie działania zapobiegające nieszczęśliwym wypadkom.

Warto dodać, że w minionych dwóch edycjach Pomoc To Moc społeczności lokalne zgłosiły ponad 4000 wniosków. Kilkaset z nich otrzymało dofinansowanie o łącznej kwocie 12 mln zł. Dzięki czemu w całym kraju zrealizowano wiele potrzebnych przedsięwzięć, takich jak place zabaw, miasteczka ruchu drogowego czy instalacje specjalnych radarów, które przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków w okolicy. W ramach akcji organizowano także warsztaty i zajęcia dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci.

Źródło: PZU SA