PZU Zdrowie zostało wyróżnione w rankingu „Top Marka 2023”, opracowanym przez Magazyn Press i PSMM Monitoring & More. Operator zajął 3. miejsce w kategorii „Sieci – opieka medyczna”, a tym samym został uznany za jedną z najsilniejszych medialnie marek w branży prywatnej opieki zdrowotnej. 

PZU Zdrowie wyróżnione 

PZU Zdrowie zajęło 3. miejsce w kategorii „Sieci – opieka medyczna” w rankingu „Top Marka 2023”, opracowanym przez Magazyn Press i PSMM Monitoring & More. Jak możemy przeczytać, do obliczenia siły marki przyjęto kilka zmiennych: impact, indeks wydźwięku i liczby publikacji, które świadczą zarówno o liczbie kontaktów odbiorców z marką, jak i jakościowej ocenie komunikatu na jej temat. W przypadku PZU Zdrowie wyróżniono informacje na temat wdrażania nowych technologii i innowacji w opiece medycznej oraz akcję edukacyjną #ZdrowaKariera, komunikowaną wiosną na nowo uruchomionym profilu na Instagramie. 

Warto dodać, że raport „Top Marka” to największe tego typu badanie na polskim rynku. Obejmuje 500 marek z 50 branż. W tej edycji przeanalizowano 46,6 mln wzmianek w prasie i internecie, w tym w mediach społecznościowych, które ukazały się od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 roku. 

Operator wśród „TOP 200 najlepszych polskich marek” 

Należy przypomnieć, że pod koniec października PZU Zdrowie znalazło się także wśród „TOP 200 najlepszych polskich marek” według Forbes. W ramach tego rankingu zbadano 26 kategorii produktów i usług, w tym branże takie jak: ubezpieczenia, telekomunikacja, banki, a także sprzedaż detaliczna żywności czy kosmetyki. Operator został umieszczony w kategorii „Centra medyczne”. Łączna wartość marek tegorocznych laureatów to prawie 71 mld złotych, czyli o 31% więcej niż w poprzedniej edycji. Zestawienie było opracowane na podstawie badań konsumenckich, w ramach których przeprowadzono 1344 wywiadów i zebrano dane o 314 firmach. A siłę marek obliczono posługując się modelem wypracowanym przez firmę badawczą Minds & Roses. 

Operator medyczny PZU Zdrowie 

PZU Zdrowie to jeden z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. W sieci medycznej tego operatora znajduje się między innymi 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce, infolinia medyczna, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. PZU Zdrowie zapewnia opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych i w ramach NFZ. 

Źródło: PZU Zdrowie