Prowadzenie działalności gospodarczej to dla wielu osób szczyt marzeń, a dla innych niekończące się formalności, a także obowiązek płacenia podatków. Podatków jednak nie należy się obawiać, bo płacimy je praktycznie wszyscy, nic więc dziwnego, że również przedsiębiorcy są do tego zobligowani. Zakładając własną działalność warto mieć chociaż minimalną wiedzę na temat obowiązkowych podatków i ich szacunkowych kosztów w firmowym budżecie. Jakie więc podatki płaci większość właścicieli małych i dużych firm?

Czym jest podatek?

Podatki chociaż większości osób kojarzą się bardzo negatywnie, to jednak są potrzebne, aby całe państwo mogło sprawnie funkcjonować. Z podatków opłaca się szkoły, szpitale, policję, straż pożarną, urzędy, przedsięwzięcia takie jak budowy dróg i instytucji państwowych, a także wspieranie najuboższych. Podatki to najlepsza forma finansowania wydatków dla państwa, z której chętnie  korzysta. Większość osób pracujących na etacie, emerytów, rencistów zapomina o tym, że również płaci podatek od swoich dochodów. Najbardziej jednak na kwestie podatkowe zwracają uwagę właściciele przedsiębiorstw, gdyż często jest tak, że obowiązkowa danina może przesądzać o racji bytu firmy, szczególnie w trudniejszym okresie na rynku.

Warto poznać samą definicję podatku. Zawarta jest ona w ordynacji podatkowej w art. 6 i wyjaśnia, że: ”Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej”.

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy zobligowani są do płacenia różnego rodzaju podatków w tym:

  • Podatku dochodowego – tego rodzaju podatek musi zapłacić każdy przedsiębiorca osiągający przychody.
  • Podatku VAT (od towaru i usług) – jest to podatek obrotowy obciążający tzw. wartość dodaną na każdym etapie produkcji i dystrybucji poszczególnych dóbr.
  • Podatku od nieruchomości – podatek związany z opłatą za nieruchomość np. teren na którym znajduje się siedziba firmy.
  • Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – to podatek od zawierania umów z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
  • Podatku z tytułu umów zatrudnianych pracowników – z racji na coraz powszechniejszą eliminację umów śmieciowych każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do zapłaty podatku od zawieranych z nimi umów.

Warto skorzystać z wiedzy doradcy podatkowego, który wskaże w jaki sposób rozliczać daninę, aby wybrać dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie.Doradca podatkowy w profesjonalnej kancelarii podatkowej posiada najbardziej aktualną wiedzę odnośnie obowiązujących przepisów podatkowych.

Artykuł partnera