szpital

PZU Życie wprowadziło do swojej oferty kolejne ubezpieczenie dodatkowe dla obecnych i nowych klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych. Nowy dodatek zapewnia między innymi wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego. 

Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego 

PZU Życie ruszyło ze sprzedażą kolejnego ubezpieczenia dodatkowego dla obecnych i nowych klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych. Z opublikowanych informacji wynika, że nowy dodatek zapewni wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego, które trwało co najmniej trzy dni. 

– Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego to pomoc w trudnych chwilach. Dzięki pieniądzom z ubezpieczenia łatwiej będzie pokryć wydatki związane z opieką, zakupem leków, a także np. wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Sylwia Fijałkowska, dyrektor biura rozwoju produktów w PZU Życie. 

Ochrona życia i zdrowia 

Jak możemy przeczytać w ramach tego dodatku pieniądze będą wypłacane za każdy dzień leczenia szpitalnego. Może to być maksymalnie 90 dni w okresie od dnia początku ochrony do rocznicy polisy, a także w każdym okresie pomiędzy rocznicami polisy. Ubezpieczyciel podkreśla, że wprowadzony do oferty nowy dodatek uzupełnia ofertę firmy, dając swoim klientom jeszcze więcej możliwości ochrony życia i zdrowia. Teraz, dobierając różne ubezpieczenia dodatkowe, w razie zachorowania na nowotwór złośliwy, zawał serca albo udar mózgu klient otrzyma wypłatę zarówno z tytułu zdiagnozowania tych chorób, jak i ich leczenia szpitalnego. 

Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane 

Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane to produkty, które są przeznaczone dla klientów PZU Życie, którzy chcą korzystać z ochrony ubezpieczeniowej po zakończeniu ubezpieczenia grupowego. Umowy te zapewniają wypłatę świadczenia między innymi w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci członka rodziny oraz w razie śmierci ubezpieczonego, a dzięki szerokiej ofercie dodatków mogą również zapewnić wsparcie np. w razie nieszczęśliwego wypadku i ciężkich chorób. 

Warto przypomnieć, że nie są to jedyne zmiany w ofercie ubezpieczyciela. W ubiegłym roku firma wprowadziła do swojej oferty nowe ubezpieczenie – PZU Bezpieczny Zysk. Produkt ten dedykowany jest dla klientów, którzy chcą zwiększyć swój kapitał bez ryzyka – umowa gwarantuje wypłatę pieniędzy razem z zyskiem bez względu na sytuację na rynkach finansowych. 

Źródło: PZU SA