plac czerwony w Moskwie

Od wtorku 2 kwietnia w elektronicznym systemie sprzedaży Reso Europa Service w Panelu Agenta dostępne jest ochrona ryzyk w podróży. Ochrona przeznaczona dla wyjeżdżających na Białoruś i do Rosji. Towarzystwo zapowiada, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy do elektronicznej sprzedaży w Panelu Agenta zostaną dodane kolejne produkty. 

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie ubezpieczonego, który wyjechał na terytorium Białorusi lub Rosji. Zakres ochrony obejmuje skutki zdarzeń, jakie mogą nastąpić podczas podróży: nagłe zachorowanie, zaostrzenie chronicznego zachorowania, nieszczęśliwy wypadek lub śmierć ubezpieczonego. Umowa może obowiązywać na okres jednej podróży (czas zaplanowany) lub podczas wielokrotnych podróży (3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy. Dotyczy obu krajów – i dodatkowo 24 miesięcy w przypadku Rosji.

Sprzedaż ubezpieczeń turystycznych w Panelu Agenta przyspieszy pracę pośredników ubezpieczeniowych

Osoby podróżujące do Rosji, mogą wybrać sumę 30 lub 50 tys. euro. Natomiast osoby wybierające   się na Białoruś – 10 lub 20 tys. euro. Mateusz Bartosiewicz, starszy specjalista w departamencie sprzedaży Reso Europa Service wyjaśnia. „Sprzedaż ubezpieczeń turystycznych w Panelu Agenta przyspieszy pracę pośredników ubezpieczeniowych. Nasz system sprzedaży jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze. Poza tym posiada kilka istotnych udogodnień, takich jak na przykład automatyczne pobranie z baz danych klienta, o ile wcześniej zawierał już umowę ubezpieczenia”.

Ubezpieczenie ryzyk w podróży dla wyjeżdżających na terytorium Białorusi oraz Rosji to dwa spośród trzech ubezpieczeń turystycznych. Trzecim produktem jest ubezpieczenie cudzoziemców, które od początku było sprzedawane poprzez Panel Agenta.

Źródło: www.reso.pl