rzecznik finansowy logo

Z uwagi dużą liczbę zapytań dotyczących kwestii związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych z OC, zespół Rzecznika Finansowego przygotował cykl publikacji dla poszkodowanych. Zostały w nich omówione problemy, które najczęściej występują przy likwidacji szkód z OC. 

Problemy z likwidacją szkód z OC 

Praktyka pokazuje, że szkoda doznana na drodze jest często pierwszą okazją do zetknięcia się z procedurą likwidacji szkody w danym zakładzie ubezpieczeń. Niestety dane Rzecznika Finansowego wskazują, że problemy związane z likwidacją szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) mają znaczący udział w strukturze zapytań mailowych, telefonicznych i wniosków trafiających do Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo – Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego. Z opublikowanych informacji wynika, że w 2021 roku aż 45 % wszystkich porad telefonicznych udzielanych przez ekspertów specjalizujących się w ubezpieczeniach, dotyczyło właśnie kwestii związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych z OC. 

Cykl publikacji dla poszkodowanych 

Przez wzgląd na liczbę problemów zgłaszanych do Biura Rzecznika Finansowego, dotyczących likwidacji szkód z polis OC oraz docierające do Rzecznika sygnały, że wielu poszkodowanych – szczególnie przy mniejszych szkodach – rezygnuje z dochodzenia swoich praw, zespół ekspertów Rzecznika Finansowego przygotował 7 opracowań. 

Zostały w nich szczegółowo omówione najczęściej występujące problemy przy likwidacji szkód z ubezpieczeń OC ppm, takie jak: 

  • Szkoda całkowita a szkoda częściowa w likwidacji szkód z OC ppm 
  • Ceny usług naprawczych w szkodach likwidowanych z OC ppm 
  • Zasady określania cen i jakości części zamiennych w szkodach likwidowanych z OC ppm 
  • Amortyzacja wartości części zamiennych  w szkodach likwidowanych z OC ppm 
  • Refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego w szkodach likwidowanych  z OC ppm  
  • Utrata wartości handlowej pojazdu w szkodach likwidowanych z OC ppm 

Podstawowe uprawnienia poszkodowanych 

Jak możemy przeczytać, opracowania będą publikowane w ciągu następnych kilku tygodni na stronie internetowej Rzecznika Finansowego. Co więcej, będzie można w nich znaleźć również informacje o podstawowych uprawnieniach poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Publikacje przygotowane przez biuro Rzecznika zawierają także porady dotyczące czynności, jakie należy podjąć w sytuacji, gdy działanie ubezpieczyciela budzi zastrzeżenia. 

Źródło: Rzecznik Finansowy