Praca stanowi istotny element życia dla wielu z nas, pozwalając na zapewnienie środków finansowych na realizację swoich potrzeb. Jednak sytuacja zawodowa może się zmienić – nawet osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą zostać zwolnione. W takim przypadku pomocne może się okazać ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. 

Ubezpieczenie od utraty pracy 

Ubezpieczenie od utraty pracy stanowi najczęściej rozszerzenie ubezpieczenia na życie – wystarczy wybrać jedną z umów dodatkowych, by zostać objętym ochroną. Co ważne, jej zakres i rodzaj możemy dopasować wówczas do swoich konkretnych potrzeb. 

Zdarza się też, że ubezpieczenie na wypadek utraty pracy oferowane jest w ramach ubezpieczenia kredytu. Przykładem może być Ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt – Ochrona Spłaty. Polisa ta stanowi zabezpieczenie naszych zobowiązań finansowych wobec banku. Tego typu umowa pozwala nam na utrzymanie płynności finansowej, a tym samym nie stracimy swojej nieruchomości. 

Jak to działa w praktyce? Jeśli stracimy pracę w ciągu 90 dni od dnia zawarcia umowy z ubezpieczycielem, otrzymamy wypłatę jednorazowego świadczenia. Stanowi ono 10% wysokości raty kredytu, czyli naszego miesięcznego zobowiązania wobec banku – zgodnie z harmonogramem spłaty. Maksymalna kwota wynosi 500 złotych. Natomiast wówczas, gdy do utraty pracy dojdzie po upływie 90 dni od dnia zawarcia umowy, ubezpieczyciel wypłaci nam świadczenie wynoszące 100% raty kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty. Będziemy je otrzymywali co miesiąc. Co ważne, jednorazowa kwota nie może przekroczyć 5000 złotych. 

Jak otrzymać wypłatę świadczenia z ubezpieczenia od utraty pracy? Przede wszystkim należy zgłosić zdarzenie ubezpieczycielowi. Możemy to zrobić za pomocą formularza internetowego. Pamiętajmy, że jesteśmy zobligowani do tego, by dostarczyć niezbędne dokumenty, miedzy innymi takie jak zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, potwierdzenie rozwiązania umowy o pracę czy zaświadczenie o prawie do zasiłku. 

Nie każdy wie, że ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie hipotecznym możemy wykupić także wtedy, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. W takim przypadku warunkiem jest to, by prowadzić ją nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy poprzedzających dzień podpisania umowy z ubezpieczycielem. Świadczenie otrzymamy, gdy dostarczymy ubezpieczycielowi komplet dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności i jej zlikwidowanie (w tym również z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

Niezdolność do pracy po wypadku 

A co z utratą pracy na skutek niezdolności do pracy po wypadku? Co zrobić, jeśli pracodawca nie rozwiąże z nami umowy o pracę, ale nie możemy być aktywni zawodowo z powodu wypadku lub poważnego zachorowania. Tego typu sytuacja szczególnie obciąża nasz domowy budżet – nie otrzymujemy pełnego wynagrodzenia, a do tego mamy dodatkowe wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją. 

W takim przypadku możemy otrzymać wypłatę świadczenia z powodu niezdolności do pracy. Wystarczy wykupić dodatkową umowę do dostępnego w Nationale-Nederlanden ubezpieczenia na życie „Miesięczna wypłata” na wypadek niezdolności do pracy. Mamy wówczas do wyboru wariant podstawowy i rozszerzony. W przypadku pierwszego z nich otrzymamy wsparcie finansowe, jeżeli niezdolność do pracy utrzymuje się ponad 182 dni. W drugim przypadku jest to 90 dni, ale niezdolność ta musi być skutkiem choroby wymienionej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczyciel wypłaci nam 500, 1000 lub 2000 złotych. 

Pamiętajmy, że szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia i warunków realizacji świadczeń znajdziemy w OWU – warto się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. 

Ubezpieczenie od utraty pracy – kto powinien wykupić polisę? 

Bez wątpienia na ubezpieczenie od utraty pracy powinien zdecydować się każdy aktywny zawodowo. Tego typu ochrona ubezpieczeniowa jest także szczególnie polecana w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego – bez względu na czas trwania zobowiązania. Pamiętajmy, że w życiu przytrafiają się różne nieprzewidziane sytuacje. Jednak możemy się na nie przygotować poprzez finansowe zabezpieczenie nie tylko siebie, ale też i swoich bliskich. 

Źródło: Nationale-Nederlanden