Grupowe ubezpieczenie na życie stanowi atrakcyjny benefit pracowniczy. Produkt ten nie tylko zwiększa satysfakcję z zatrudnienia, ale też zapewnia pracownikom wsparcie na wypadek nagłych życiowych zdarzeń. Czy jednak grupowe ubezpieczenie na życie działa w przypadku zachorowania na depresję? 

Grupowe ubezpieczenie na życie – co to jest? 

Grupowe ubezpieczenie na życie pozwala na objęcie ochroną ubezpieczeniową pracowników firmy. Polisa tego typu stanowi dodatkowy atut, ponieważ zwiększa renomę przedsiębiorstwa na rynku pracy i może zachęcić do zatrudnienia wartościowych pracowników. Grupowa polisa na życie może być zawarta w różnych wariantach, dzięki czemu warunki ubezpieczenia mogą być dopasowywane do potrzeb pracowników, przedsiębiorstwa i jego wielkości. Ubezpieczenie daje pracownikom ochronę, która będzie nieoceniona w przypadku wielu nieprzewidzianych sytuacji. Ubezpieczenie grupowe na życie nie tylko wzbogaca pakiet socjalny, ale również gwarantuje realną pomoc w razie niespodziewanych zdarzeń. Co więcej, pracodawcy obejmujący swoich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie i opłacający składkę mogą skorzystać z preferencyjnych warunków w zakresie rozliczeń podatkowych. 

Świadczenia z grupowego ubezpieczenia na życie 

Jak już wspominaliśmy grupowe ubezpieczenie dla pracowników może obejmować różne opcje. To pracodawca decyduje, jaki zakres wybierze. Jednak jego decyzja powinna uwzględniać potrzeby pracowników i realia prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładowo w ramach oferty dostępnej w Nationale-Nederlanden najbliżsi pracownika mogą otrzymać wsparcie np. na wypadek jego śmierci, w tym na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypadku w pracy, wypadku komunikacyjnego czy zawału albo udaru. Ubezpieczenie zadziała także, gdy pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu, poważnych chorób, pobytu w szpitalu czy niezdolności do pracy. A w wersji rozszerzonej ubezpieczeni dodatkowo zyskują ochronę na wypadek operacji, konieczności odbycia specjalistycznego leczenia, zakupu leków czy rekonwalescencji albo w przypadku zachorowania na nowotwór. Co ważne, grupowe ubezpieczenie na życie może również chronić najbliższych pracownika. Polisa umożliwia uzyskanie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka czy na wypadek śmierci najbliższych członków rodziny. Pakiet rozszerzony chroni dodatkowo również na wypadek m.in. poważnych chorób małżonka lub dziecka oraz ich pobytu w szpitalu. 

Pamiętajmy, że szczegółowe informacje na temat możliwych opcji ochrony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Świadczenie za zachorowanie na depresję 

Depresja – w tym depresja lękowa – stanowi jedną z częstszych chorób dotyczących zdrowia psychicznego. Niestety jej skutki mogą być poważne, a leczenie często obejmuje pobyt w szpitalu. Czy grupowe ubezpieczenie na życie zadziała w przypadku tej choroby? Dużo zależy o tego jaki produkt został wybrany. Wynika to z tego, że to czy depresja wchodzi w zakres ochrony z ubezpieczenia grupowego, zależy od wybranego zakresu ochrony i zasad obowiązujących u konkretnego ubezpieczyciela. Oczywiście, jeśli zdarzenie mieści się w zakresie ubezpieczenia, świadczenie z polisy może zostać wypłacone. Istotną kwestią jest to, że wypłata świadczenia z ubezpieczenia na życie może być niemożliwa, po analizie dokumentacji medycznej. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy w historii choroby znajdą się informacje o przebytej wcześniej chorobie psychicznej lub innym powiązanym schorzeniu. 

Źródło: Nationale-Nederlanden