Ubezpieczenia grupowe stanowią jeden z pracowniczych dodatków pozapłacowych. Produkty tego typu zapewniają nam dodatkową ochronę często w konkurencyjnej cenie. Co daje taka polisa i czy warto przystąpić do ubezpieczenia w pracy? 

Ubezpieczenie grupowe a indywidualne 

Ubezpieczenia grupowe stanowią dosyć popularny benefit pracowniczy. W obecnych czasach możliwość przystąpienia do tego typu polisy oferuje nam już wielu pracodawców. Ten jeden z podstawowych dodatków pozapłacowych zapewnia nam dodatkową ochronę ubezpieczeniową w konkurencyjnej cenie. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenia grupowe w pracy mają swoje wady i zalety. 

Bez wątpienia ubezpieczenie na życie to produkt ubezpieczeniowy, który powinien mieć każdy. Polisę tego typu można wykupić indywidualnie, co pozwala nam na dostosowanie umowy do naszych osobistych potrzeb. Jeśli zaś nasz pracodawca oferuje taką możliwość możemy też dołączyć do ubezpieczenia grupowego w pracy. Co istotne, zasady działania ubezpieczeń indywidualnych i grupowych są podobne.  Różnica polega na tym, że w ubezpieczeniu indywidualnym mamy prawo do tego, by samodzielnie określić sumę ubezpieczenia (w określonym przedziale) i elastycznie kształtować zakres ochrony ubezpieczeniowej (dodając dodatkowe elementy ochrony). Ubezpieczenie grupowe w pracy daje nam mniejszą elastyczność. Wynika to z tego, że zakres umowy ustalany jest przez pracodawcę, który bierze pod uwagę wszystkich ubezpieczonych. My – jako pracownik – możemy jedynie do niego dołączyć i zaakceptować oferowany zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej. Czasami też za dodatkową opłatą pracodawca umożliwia podwyższenie sumy ubezpieczenia lub zwiększenie zakresu ochrony. Jednak wiąże się to z koniecznością zaakceptowania pewnych predefiniowanych warunków a jakiekolwiek indywidualne modyfikacje są w ubezpieczeniu grupowym niemożliwe. Należy podkreślić, że ubezpieczenia grupowe są bardzo często – w części lub całości – finansowane przez pracodawcę. Dzięki czemu za stosunkowo nieduże pieniądze lub nawet bez dodatkowych kosztów możemy cieszyć się konkretną ochroną ubezpieczeniową. Pamiętajmy też, że ze względu na grupowy charakter ubezpieczenia, a tym samym rozłożenie ryzyka na większą liczbę ubezpieczonych, firmy ubezpieczeniowe proponują zwykle niższe składki za produkty tego typu. Nie zapominajmy też, że ubezpieczenia grupowe w pracy mają z reguły niskie sumy ubezpieczenia. Co ostatecznie może skutkować niższym świadczeniem, np. w przypadku zachorowania, w porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia. 

Czy warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego w pracy? 

Jak już wspominaliśmy zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego w pracy definiowany jest przez pracodawcę. Dlatego, aby być objętym ochroną ubezpieczeniową, musimy przystać na proponowane warunki. Przed przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia powinniśmy poprosić pracodawcę o przedstawienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dzięki czemu dokładnie zapoznamy się z warunkami, wyłączeniami i sumami ubezpieczeń dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Zazwyczaj w przypadku ubezpieczeń grupowych w pracy przedmiot ubezpieczenia stanowi zdrowie i życie pracownika. Na wypłatę świadczenia możemy liczyć również w przypadku niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy inwalidztwa. Często też mamy możliwość kontynuacji ubezpieczenia grupowego przez kolejne lata. Istotną kwestią jest to, że jeśli zaproponowany zakres ubezpieczenia grupowego w pracy nie spełnia naszych oczekiwań, możemy dodatkowo – już bez udziału pracodawcy – zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego. Taką polisę będziemy mogli dowolnie uzupełnić o dodatkowe produkty, dlatego to dobry pomysł, jeśli chcemy kompleksowo ubezpieczyć swoje życie i zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych. 

Kto może wykupić ubezpieczenie grupowe? 

Z uwagi na charakter ubezpieczenia grupowego w pracy nie możemy do niego przystąpić dowolnie. Mamy takie prawo wyłącznie w przypadku, gdy nasz pracodawca zaoferuje nam taką możliwość. Na przykład w Nationale-Nederlanden grupowe ubezpieczenie na życie jest dostępne dla przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 2 osoby. Nie każdy też wie, że oferowanie ubezpieczeń grupowych przez przedsiębiorców wiąże się z pewnymi korzyściami podatkowymi. Niewątpliwie też taka opcja dodatkowo zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy, co w efekcie pozwala skuteczniej pozyskiwać nowych pracowników. Jeśli nasz pracodawca w swoim pakiecie socjalnym oferuje ubezpieczenie grupowe w pracy dokładnie zapoznajmy się z jego warunkami oraz ewentualnymi możliwościami rozszerzenia. Przystąpienie do takiego ubezpieczenia wymaga zazwyczaj jedynie wypełnienia i złożenia odpowiedniego formularza. 

Źródło: Nationale-Nederlanden