W ostatnich latach takie rozwiązania jak leasing oraz zakup samochodu na kredyt zyskują na popularności. Jednak pamiętajmy, że nowe pojazdy dosyć szybko tracą na wartości. Dlatego kredyto- oraz leasingobiorcom polecane jest ubezpieczenie GAP. 

Co to jest ubezpieczenie GAP? 

Na początku warto wyjaśnić, że ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w czasie. Produkt tego typu jest dobrowolny i  dedykowany kredyto- oraz leasingobiorcom. Wynika to z tego, że ubezpieczenie zabezpiecza wartość początkową samochodu nawet przez 36 miesięcy i chroni przed kosztami powstałymi po wystąpieniu szkody całkowitej albo kradzieży auta. Co istotne, ubezpieczenie GAP pozwoli nam spłacić pozostałe raty. 

Czy wszystkie samochody można objąć ochroną ubezpieczenia GAP? Wszystko zależy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), ustalanych indywidualnie przez ubezpieczyciela. Na przykład w Compensie ubezpieczenie GAP dostępne jest zarówno dla samochodów fabrycznie nowych, jak i używanych, gwarantując zabezpieczenie wartości początkowej pojazdu nawet przez 36 miesięcy. 

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP? 

Na rynku znajdziemy cztery rodzaje ubezpieczenia GAP – fakturowy, finansowy, indeksowy oraz Casco. Czym różnią się od siebie? 

  • GAP fakturowy – to najdroższe ubezpieczenie, w ramach którego odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela stanowi różnicę między wartością pojazdu w dniu zdarzenia a ceną samochodu, jak została zawarta na fakturze. Skorzystać z niego powinny osoby, które zakupiły na kredyt lub wzięły w leasing samochód nowy, o dużej wartości. 
  • GAP finansowy – to najtańsze ubezpieczenie, w ramach którego ubezpieczyciel pokrywa różnicę między kwotą pozostałą do spłaty a kwotą odszkodowania, jaka została wypłacona z AC. To polisa, którą powinny zainteresować się osoby korzystające z leasingu z niskim wkładem własnym lub wysoką kwotą wykupu samochodu. 
  • GAP indeksowy – w tym przypadku wypłacone odszkodowanie jest równe 20 – 30% wartości rynkowej pojazdu w dniu wypadku albo kradzieży. Jest polecane przede wszystkim w przypadku krótkich umów leasingowych. 
  • GAP Casco – to ubezpieczenie, w ramach którego ubezpieczyciel pokryje różnicę między wypłatą z OC/AC a sumą ubezpieczenia AC

Warto dodać, że ubezpieczenie GAP fakturowe może kosztować nawet 1,2% wartości samochodu w skali roku. Z kolei ubezpieczenie GAP finansowe to koszt zwykle 0,4 – 0,5% wartości pojazdu w skali roku. Zazwyczaj polisę zawiera się na rok, a składka ubezpieczenia doliczana jest do raty kredytu lub leasingu. 

Kiedy ubezpieczenie GAP nie zadziała? 

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia GAP może nie zostać wypłacone, jeśli szkoda całkowita powstała w wyniku celowego działania użytkownika pojazdu albo w sytuacji, gdy pojazd był w chwili zdarzenia prowadzony przez osobę nieposiadającą uprawnień lub znajdującą się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Co więcej, w przypadku szkód zgłoszonych z umowy OC sprawcy zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie przypadki, gdy szkoda powstała na skutek zdarzenia, do którego doszło na terytorium objętym zakresem ubezpieczenia w ramach umowy AC. Pamiętajmy, że szczegółowe informacje na temat wyłączeń ubezpieczyciela znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group