Naprawa samochodu po stłuczce zależy przede wszystkim od stopnia uszkodzenia pojazdu, a dalsze postępowanie od tego czy szkoda została uznana za częściową czy całkowitą. Zatem czym jest szkoda całkowita? Co dalej robić z wrakiem samochodu? Podpowiadamy.

Szkoda całkowita – co to znaczy?

W jaki sposób ubezpieczyciele określają pojęcie szkody całkowitej? Gdy dochodzi do wypadku drogowego poszkodowany kierowca może ubiegać się o rekompensatę za poniesione szkody. Wówczas do naprawy strat może dojść poprzez przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku lub przez finansową równowartość takiej naprawy.

Zgodnie z definicjami funkcjonującymi na rynku ubezpieczeń o szkodzie całkowitej mówimy w dwóch przypadkach, gdy:

  • zniszczenia pojazdu są tak duże, że nie nadaje się on do naprawy, więc przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku staje się niemożliwe.
  • Naprawa pojazdu jest nieopłacalna. W praktyce oznacza to, że koszty usunięcia szkód przekraczają kilkukrotnie wartość pojazdu.

Szkoda całkowita z uwagi na rodzaj ubezpieczenia

Jednak ze względu na rodzaj ubezpieczenia istnieje różnica w przypadku definiowania szkody całkowitej. I tak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC szkoda całkowita ma miejsce, gdy koszty naprawy przekraczają 100 procent jego wartości. Natomiast w przypadku ubezpieczenia AC próg ten wynosi 70 procent.

Koszty naprawy samochodu po szkodzie – jak są wyliczane?

Jak wygląda wycena kosztów naprawy auta po szkodzie? Ubezpieczyciel ustala wszystkie szczegóły indywidualnie w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które dla każdego Towarzystwa Ubezpieczeń mają inne brzmienie. Jednak w wielu sytuacjach obliczenia dotyczące naprawy samochodu po szkodzie opierają się na podobnych założeniach. Bowiem ubezpieczyciele biorą pod uwagę przede wszystkim czas likwidacji usterek, który określany jest przez producenta samochodu. A także stawki za roboczogodzinę ustalane na podstawie średnich cen usług autoryzowanych serwisów znajdujących się w okolicy. Na ostatni element składa się cena części zamiennych oraz innych  materiałów, które będą wykorzystane przez warsztat podczas naprawy.

Szkoda całkowita – co zrobić z wrakiem?

Co zrobić gdy towarzystwo ubezpieczeń orzekło szkodę całkowitą? Wielu posiadaczy pojazdów nie wie co zrobić z pozostałością po zniszczonym samochodzie i zastanawia się czy auto uznane przez ubezpieczyciela za niesprawne powinno trafić na złom. Praktyka pokazuje jednak, że sprzedaż wraku po szkodzie całkowitej jest możliwa i czasami bardziej opłacalna. Bowiem oddanie pojazdu do kasacji jest najczęściej nieodpłatne a znalezienie kupca na uszkodzony samochód może okazać się łatwe. Każdy kto ma dostęp do Internetu spotkał się z ogłoszeniami dotyczącymi skupu uszkodzonych pojazdów, warto wówczas z nich skorzystać. Bowiem sprzedaż uszkodzonego pojazdu, nawet za niską kwotę może oznaczać dodatkowy zysk.

Kradzież pojazdu a szkoda całkowita?

W przypadku ubezpieczenia Autocasco szkoda całkowita może zostać określona nie tylko w razie fizycznego uszkodzenia pojazdu, ale także w momencie jego utraty np. na skutek kradzieży.

Źródło: UNIQA