Z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego Rzecznik Finansowy przygotował materiał dotyczący ubezpieczeń szkolnych dla dzieci i młodzieży. Możemy w nim znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które padają podczas dyżurów eksperckich w Biurze Rzecznika Finansowego. 

Publikacja Rzecznika Finansowego 

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na pierwszych spotkaniach klasowych przedstawiane są oferty ubezpieczeń dzieci i młodzieży szkolnej. Z opublikowanych informacji wynika, że w tym okresie Biuro Rzecznika Finansowego podczas dyżurów eksperckich rejestruje zwiększoną liczbę telefonów od rodziców, którzy poszukują dodatkowych informacji i porad w powyższym zakresie. Z tego powodu Rzecznik przygotował publikację, która przybliża szczegóły dotyczące grupowych ubezpieczeń szkolnych oraz polis indywidulanych. 

Czy ubezpieczenia szkolne są obowiązkowe? 

Materiał obejmuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które padają podczas dyżurów eksperckich. Jednym z nich jest to czy ubezpieczenia szkolne są obowiązkowe i czy konieczne jest przystąpienie do umowy ubezpieczenia, która została zaproponowana przez szkołę. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w naszym kraju nie istnieje żaden obowiązek nałożony przez prawo na rodziców bądź na placówki edukacyjne, aby ubezpieczać dzieci i młodzież szkolną od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy innych ryzyk. Jedynie w przypadku organizacji wycieczki lub imprezy zagranicznej na szkole spoczywa obowiązek ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych przypadków i kosztów leczenia (par. 7a ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8.11.2001 r., Dz.U.2001.135.1516 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). Należy podkreślić, że ubezpieczenia szkolne są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Co oznacza, że to wyłącznie po stronie rodziców leży podjęcie decyzji czy i w jakim zakresie ubezpieczone będzie ich dziecko. 

 Czy warto ubezpieczyć dziecko indywidualnie? 

Kolejną kwestią poruszaną w materiale jest to czy warto szukać innej oferty niż ta proponowana przez szkołę i ubezpieczyć dziecko indywidualnie? Rzecznik wskazuje, że w Polsce wciąż najbardziej popularne są umowy grupowego ubezpieczenia szkolnego, które proponowane są w szkołach. Tego typu umowy posiadają zazwyczaj wąski zakres ubezpieczenia, ze stosunkowo niską sumą ubezpieczenia, ale sprzedawane po przystępnej cenie. Jeśli chcemy ubezpieczyć dziecko na większą sumę ubezpieczenia lub szerszy zakres to można wykupić polisę indywidualną. Dzięki temu będzie ona lepiej dopasowana do potrzeb i możliwości rodziców. Warto jednak podkreślić, że można również przystąpić do grupowej umowy ubezpieczenia szkolnego oraz doubezpieczyć dziecko zawierając odpowiednią polisę indywidualną. Nie ma przeszkód, aby dziecko było objęte dwoma albo większą liczbą polis ubezpieczeniowych nawet w takim samym zakresie i na to samo ryzyko. Co więcej, wypłata świadczenia z ubezpieczenia szkolnego nie wyklucza wypłaty świadczeń z innych umów NNW dzieci i młodzieży szkolnej przy tym samym zdarzeniu. 

Na stronie Rzecznika znajdziemy także odpowiedzi na pytania odnośnie tego jakie znaczenie ma suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW, czym różnią się oferty różnych ubezpieczycieli i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia dla naszego dziecka oraz co to jest nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu ubezpieczeń szkolnych. 

Źródło: Rzecznik Finansowy